Jednotný názov prameňa (Uniform Resource Name- URN) je určený na nezávislú trvalú a jednoznačnú identifikáciu digitálnych objektov (DO). Na identifikáciu primárnych a sekundárnych DO v rámci národných bibliografických a dokumentačných systémov sa prijala schéma založená na mennom priestore a podpriestoroch tzv. národného bibliografického čísla (National Bibliography Number – NBN) so syntaxou:

URN:NBN:<ISO 3166 KK>-<OBJID> alebo
URN:NBN:<ISO 3166 KK>:<KMP>-<OBJID>

KK: kód krajiny podľa ISO3166   KMP: kód menného podpriestoru   OBJID: špecifický identifikátor DO

Uvedená schéma sa prijala na identifikáciu pôvodných ako aj odvodených digitálnych dokumentov, ktoré sú výsledkom digitalizácie kultúrnych objektov realizovaných projektov v rámci programu OPIS PO2.
Vzhľadom na potrebu zachovania jednoznačnosti a dôveryhodnosti trvalej identifikácie DO, register URN:NBN: spravuje v súlade s RFC 3188 centrálna registračná autorita.

Zásady registrácie
Registračný list PFI

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer