Konferencia CDA 2018

Základné informácie
Pozvánka na konferenciu
Program
Abstrakty
Prihláška na konferenciu (registrácia je bezplatná a povinná pre všetkých návštevníkov)
Fotogaléria
Prezentácie
Zborník z konferencie

LTP

V nadväznosti na predošlé úspešné konferencie CDA 2016 a CDA 2017 organizujeme 3. ročník medzinárodnej odbornej konferencie CDA 2018.

Témou tohto ročníka je: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov. Konferencia je naplánovaná na 8.11.2018 počas týždňa Vedy a techniky. Miesto konania: Prednášková sála UKB, Ventúrska 11, Bratislava.

Konferencia sa koná v týždni Vedy a techniky na Slovensku ako jedno z podujatí. Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020 (ďalej len „stratégia“) v strategickej oblasti 2: Budovanie, trvalé uchovanie, rozvoj a ochrana knižnično-informačných fondov stanovuje v rámci priority 2.2 Digitalizácie, dlhodobá archivácia a sprístupňovanie digitálnych dát a poznatkov kultúrneho a vedeckého dedičstva o.i. cieľ rozšíriť, skvalitniť a optimalizovať informačné, komunikačné a technologické kapacity na systematický zber, správu, uloženie a dlhodobú ochranu knižničných, informačných a znalostných fondov v digitálnej forme. UKB realizovala národné projekty OPIS „Centrálny dátový archív“ (2012-2015), „Digitálne pramene“ (2015) a v súčasnosti zabezpečuje ich trvalo udržateľnú prevádzku a rozvoj. Tieto aktivity korešpondujú s opatreniami prijatej stratégie: 2.2.2 Zapojiť knižnice do jednotnej platformy uchovávania, dlhodobej archivácie a sprístupňovania kultúrneho a intelektuálneho dedičstva a 2.2.8 Zabezpečiť trvalo udržateľnú prevádzku a rozvoj Centrálneho dátového archívu (CDA) na dlhodobú ochranu kultúrneho dedičstva v digitálnej forme, rozšíriť partnerskú inštitucionálnu sieť prispievateľov CDA.

Registrácia je ukončená Týždeň vedy a techniky

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer