Centrálny dátový archív je zriadený pre tieto Pamäťové a fondové inštitúcie (PFI), pracujúce na národných projektoch OPIS PO2:

 
Názov inštitúcie, webová stránka, názov projektu
 
 
Logo
                   Slovenská národná knižnica
Slovenská národná galéria
http://www.sng.sk/
Digitálna galéria
                Slovenská národná galéria
Pamiatkový úrad SR
http://www.pamiatky.sk/
Digitálny pamiatkový fond
Digitálny pamiatkový fond
Národné osvetové centrum
http://www.nocka.sk/
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
Harmonizácia informačných systémov
                          Národné osvetové centrum
Štátna vedecká knižnica v Prešove
http://www.svkpo.sk/
Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
                    Štátna vedecká knižnica v Prešove
Slovenský filmový ústav
http://www.sfu.sk/
Digitálna audiovízia
                   Slovenský filmový ústav
Múzeum Slovenského národného povstania
http://www.muzeumsnp.sk/
Digitálne múzeum
                     Múzeum Slovenského národného povstania

Dopytové projekty:

     Kancelária Ústavného súdu SR
Tlačová agentúra SR
http://www.tasr.sk/
Digitalizácia archívu TASR
                      Tlačová agentúra SR
Matica slovenská
http://www.matica.sk/
Digitálny archív Matice slovenskej
                           Matica Slovenská
Nitriansky samosprávny kraj
http://www.unsk.sk
Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky
v zbierkach múzeí NSK
                        Nitriansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
http://www.trnava-vuc.sk/sk
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných
pamäťových a fondových inštitúcií TTSK
                        Trnavský samosprávny kraj
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
http://www.geology.sk/new/
Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho,
vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie
digitálneho obsahu Geofondu a ústrednej geologickej knižnice SR
                       Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vojenský historický ústav
http://www.vhu.sk/
Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ
                          Vojenský historický ústav
Prešovský samosprávny kraj
http://www.vucpo.sk/sk/samosprava/
Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky
v zbierkach PSK
         Prešovský samosprávny kraj

Ostatné inštitúcie a ich činnosť:

 
Názov inštitúcie, popis činnosti, webová stránka
 
 
Logo
SANET,
poskytuje telekomunikačnú infraštruktúru
a dátové služby pre projekt CDA
http://www.sanet.sk/
                       SANET

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer