A.4.1 Úložisko musí mať zavedené krátkodobé aj dlhodobé procesy podnikateľského plánovania

Je to nevyhnutné na zabezpečenie životaschopnosti úložiska po dobu, počas ktorej úložisko deklarovalo, že bude sprostredkúvať svoj obsah svojmu určenému spoločenstvu.

ikona word  Poslanie CDA (.doc, 630 kB)

Prevádzka a činnosť CDA je v správe Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Financovanie CDA sa plánuje a realizuje prostredníctvom rozpočtu UKB s osobitnou explicitnou analytikou.

ikona word  Indikatívny rozpočet CDA (.docx, 817 kB)

A.4.2 Úložisko musí mať finančnú prax a finančné postupy, ktoré sú transparentné, v súlade s príslušnými účtovnými štandardmi a účtovnou praxou a ktoré prešli auditom tretími osobami v súlade s právnymi predpismi

Táto podmienka je nevyhnutná na zabepečenie ochrany pred nezákonnými alebo inými aktivitami, ktoré by mohli ohroziť životaschopnosť úložiska z ekonomického hľadiska.

ikona word  Normy (.docx, 528 kB)

A.4.3 Úložiskom musí mať trvalý záväzok analyzovať finančné riziko, prínosy, investície a výdavky, musí o tom podávať správy

Je to nevyhnutné, aby sa preukázalo, že úložisko stanovilo a zdokumentovalo tieto kategórie a aktívne ich spravuje, a to vrátane identifikovania rizík a reagovania na ne.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer