Register URN:NBN:

spravuje v súlade s RFC 3188 centrálna národná registračná autorita príslušnej krajiny. Funkciu centrálnej registračnej autority v Slovenskej republike vykonáva Slovenská národná knižnica. Správu registra URN:NBN zabezpečuje Slovenská národná knižnica spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Zástupcom centrálnej registračnej autority je národná agentúra pre medzinárodnú identifikáciu dokumentov. Agentúra spravuje register URN:NBN:SK, rozhoduje o pridelení kódu menného podpriestoru (KMP), poskytuje registrátorom podrobné informácie o pravidlách používania systému a súvisiace konzultácie z oblasti trvalej jednoznačnej identifikácie DO.

 

Registrátor, názov projektu
KMP
Registrácia
Slovenská národná knižnica Digitálna knižnica a digitálny archív
 
podaná 17.03.2014 schválená
     
Slovenská národná galéria Digitálna galéria  
     
Pamiatkový úrad SR Digitálny pamiatkový fond podaná: 4.7.2014 schválená: 21.7.2014
     
Národné osvetové centrum Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra Harmonizácia informačných systémov podaná 23.03.2014 schválená 14.04.2014
     
Štátna vedecká knižnica v Prešove Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry podaná 26.05.2014 schválená 29.05.2014
     
Slovenský filmový ústav Digitálna audiovízia
 
podaná 30.07.2015 schválená 05.08.2015
     
Múzeum Slovenského národného povstania Digitálne múzeum
 
 
     
Univerzitná knižnica v Bratislave Centrálny dátový archív Depozit digitálnych prameňov podaná 25.03.2014 schválená 18.08.2014 podaná 30.11.2015 schválená 10.12.2015
     
Kancelária Ústavného súdu SR Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu SR    
     
Tlačová agentúra SR Digitalizácia archívu TASR
 
 
     
Matica slovenská Digitálny archív Matice slovenskej    
     
Nitriansky samosprávny kraj Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK    
     
Trnavský samosprávny kraj Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK    
     
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a ústrednej geologickej knižnice SR  
     
Vojenský historický ústav Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ  
     
Prešovský samosprávny kraj Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK
 
 
     
Centrum vedecko-technických informácií SR Repozitár Primo podaná 26.02.2015 schválená 13.03.2015
     

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer