O CDA

Centrálny dátový archív (CDA) je dôveryhodné digitálne úložisko, ktorého poslaním je zabezpečenie spoľahlivej a dlhodobej ochrany zverených digitálnych objektov. CDA predstavuje množinu procesov, ktorých účelom je dlhodobé uchovávanie a riadené sprístupňovanie digitálneho obsahu. V CDA sa uchováva obsah v dvoch geograficky vzdialených lokalitách a v jednom archívnom úložisku. V procesoch archivácie sa v CDA vytvoria tri archívne kópie každého spracovaného objektu, ktoré sa umiestnia v každej lokalite samostatne. Dve z nich sú udržiavané v synchrónnom prevádzkovom stave v aktívnych lokalitách CDA-A (Bratislava) a CDA-B (Martin) a tretia kópia je v zabezpečenom sklade CDA-C (Bratislava). Lokality CDA-A a CDA-B sú plnohodnotné a ekvivalentné implementácie funkcionality požadovanej pre centrálny dátový archív. CDA je implementovaný v súlade s ISO štandardom ISO 14721 (OAIS). Je realizovaný vo forme rozloženej (desagregovanej) architektúry OAIS s dvomi funkčne plnohodnotnými lokalitami CDA-A a CDA-B. CDA poskytuje pre vkladateľov služby, nástroje a logistickú podporu na vklad a výdaj digitálneho obsahu.

Projekt CDA  

CDA je realizovaný v súlade s požiadavkami na certifikáciu digitálnych repozitárov podľa ISO 16363:2012 (Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital repositories).   Činnosť CDA záväzne upravujú dokumenty, ktoré opisujú: - organizačnú infraštruktúru, - manažment digitálnych objektov, - technológie, technickú infraštruktúru a bezpečnosť.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer