2023
11.04.
Podpísaná dohoda s Divadelným ústavom v Bratislave
2022
23.12.
PF 2023
13.12.
Článok SFÚ, Digitalizácia slovenského filmového dedičstva  , kde je spomínané CDA
2020
12.06.
Prvý úspešný vklad novej PFI - Kancelária Ústavného súdu (KUS)
07.05.
V CDA je uložených k 30.04.2020 celkovo 1.817.216 SIP balíkov v objeme 4815,814 TB (4,82 PB).
01.01.
PF 2020
2019
05.11.
Konferencia LTP 2019                                                                                                                          
09.04.
V CDA je uložených k 09.04.2019 celkovo 1.719.263 SIP balíkov v objeme 4399,42 TB (4,4 PB).
01.01.
PF 2019
2018
02.01.
V CDA je uložených k 01.01.2018 celkovo 1.550.795 SIP balíkov v objeme 4054,17 TB (3,95 PB).
01.01.
PF 2018
2017
09.11.
Konferencia CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov
31.10.
Postrehy z medzinárodnej konferencie PREFORMA INNOVATION v Taline (EST)
08.06.
Voľné pracovné miesto - Referent pre metodiku a kvalitu IP
29.05.
Prezentácia CDA na verejnom odpočte UKB
09.05.
Voľné pracovné miesta - IT špecialista CDA, Referent pre metodiku a kvalitu IP
05.05.
Prezentácia CDA na EoD seminári v UKB
27.04.
Prezentácia CDA na 39. medzinárodnom sympóziu INFOS 2017 v Starej Lesnej o formátovej validácii
10.04.
Úspešné ukončenie revízie elektroinštalácie v lokalite A (3.4. - 7.4.)
04.04.
Prezentácia na konferencii TLIB v ŠVK Banská Bystrica o medzinárodnej spolupráci CDA
          07.03.
Postrehy z workshopu PREFORMA INNOVATION v Padove (IT)
20.02.
Open source prototyp pre validáciu formátov PREFORMA veraPDF uvoľnený na testovanie
02.01.
V CDA je uložených k 1.1.2017 celkovo 1.522.331 SIP balíkov v objeme 3.652,18 TB (3,56 PB). PF 2017.
2016
02.12.
Voľné pracovné miesto - IT špecialista CDA
15.11.
Úspešný 2. dohľadový audit SMIB STN ISO/IEC 27001 v roku 2016
          10.11.
Konferencia CDA 2016: Formátové výzvy LTP v Univerzitnej knižnici
18.10.
Voľné pracovné miesto - IT špecialista CDA
          26.08.
CDA história a súčasnosť - článok v odbornom periodiku Knižnice 2/2016
          26.7.
CDA sa stalo odborným partnerom iniciatívy PREFORMA
30.6.
CDA v roku 1 - uverejnený článok v odbornom periodiku ITlib v čísle 2/2016
31.5.
Prezentácia národných projektov OPIS PO2 UKB v rámci konferencie knižníc V4 v Brne
30.5.
Prezentácia CDA na verejnom odpočte činnosti a hospodárenia UKB za rok 2015
3.3.
Prezentácia národných projektov OPIS PO2 UKB v rámci Týždňa slovenských knižníc 2016
2015
8.12.
Prezentácia CDA na konferencii LTP v Prahe
27.10.
Prezentácia CDA na celoslovenskej konferencii "Memory 2015 v Bratislave
30.10.
Úspešný 1. dohľadový audit SMIB STN ISO/IEC 27001.
1.10.
Nová Generálna riaditeľka pani Ing. Silvia Stasselová sa ujala vedenia UKB.
29.9.
Prezentácie projektov CDA a DIP na celoslovenskej konferencii "Knižnice 2015" v Liptovskom Jáne
27.7.
V CDA uložených 1 071 153 SIP balíkov z Pamäťových fondových inštitúcií
29.6.
Digitálne pramene - nový projekt OPIS PO2 v Univerzitnej knižnici v Bratislave
25.6.
Prezentácia CDA na 8. ročníku odbornej konferencie "iDEME 2015" o informatizácii verejnej správy v spolupráci s Riadiacim orgánom OPIS na Úrade vlády SR
21.5.
Prezentácia CDA na konferencii Jarná ITAPA 2015
19.5.
Ocenenie UKB za účasť v súťaži "Inovatívny čin roka 2014" so súťažným návrhom CDA
10.3.
Nedostupné prostredie CDA-A (17.00 – 18.00 hod.) z dôvodu aktualizácie HW
19.2.
Nedostupné prostredie CDA-B Martin z dôvodu odstávky el. energie v SNK
18.2. - 20.2.
Nedostupné prostredie CDA-B Martin z dôvodu nasadenia nového aplikačného release
4.2. - 6.2.
Nedostupné prostredie CDA-A Bratislava z dôvodu nasadenia nového aplikačného release
22.1.
Tlačová správa
           21.1.
Slávnostné ukončenie projektu CDA - poster, fotogaléria a Prezentácia CDA OPIS PO2
2014
31. 12.
Úspešné ukončenie realizácie projektu Centrálny dátový archív - video prezentácia
9. 12.
Zriadenie lokality CDA-C (pasívny sklad pamäťových médií v objekte UKB)
27. 11.
Certifikácia podľa ISO 27001 - UKB zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti informácii v oblasti Správa systému Centrálneho dátového archívu
26. 11.
Prezentácia projektu CDA - Praha
25. - 28.11.
Nasadzovanie nového release v Martine. Výpadky dostupnosti URL pre online prenos a logistiku
18. 11.
Odstávka lokality A v Bratislave z dôvodu plánovanej SW aktualizácie (11.00 – 14.00 h)
11. 11.
Prezentácia projektu CDA - Jasná pod Chopkom
6. 11.
Odstávka lokality B v Martine z dôvodu plánovanej odstávky telekomunikačného pripojenia (2.00 – 6.00 h)
5. 11.
Odstávka lokality B v Martine z dôvodu plánovanej SW aktualizácie (8.00 – 12.00 h)
22. 7.
Úspešný vklad balíkov zo SNA
30. 6.
Ukončenie rekonštrukcie objektu Klariská 3-5
    13. - 16. 6.
Nedostupné produkčné prostredie CDA B z dôvodu výpadku elektrickej energie v DC SNK v Martine
6. 6.
Vypísané VO - Bezpečnostné trezorové skrine pre médiá
1. 6.
Vydanie normy STN ISO 14721
máj
Montáž technológie objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely CDA
apríl - máj
Nedostupnosť testovacieho prostredia CDA od 22.4. do 31.5.2014, kvôli sťahovaniu DC
apríl
Prevoz technológie zo Žiliny do Bratislavy
marec
Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely CDA
28. 3.
Prvý prevoz pások LTO5 z Bratislavy
február
Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely CDA
1. 2.
Vydanie normy STN ISO 16363
január
Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely CDA
2013
december
Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely CDA
2. 12.
Prvý prevoz pások LTO5 z CDA do Múzea SNP
november
Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely CDA
26. 11.
Fotky z príprav pilotnej prevádzky logistiky
21. 11.
Fotky z workshopu - produkčné prostredie
14. 11.
Odhalenie informačnej tabule CDA
4. 11.
ikona 123  Podpísaná dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA medzi UKB a Národným osvetovým centrom (.pdf, 415 kB)
október
Stavebné úpravy objektu Klariská
sept/okt
Školenia pracovníkov CDA
september
Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre tg. a administratívne účely CDA
18. 7. - 3. 9.
Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre tg. a administratívne účely CDA
19. - 20. 8.
Inštalovanie PK a vkladanie pások v DC Žilina
6. 8.
Priebeh prác v DC SNK (lokalita B Martin*)
3. 7.
ZMLUVA o DIELO na vykonanie stavby
15. 5.
Predĺženie doby realizácie projektu CDA do 31. decembra 2014
30. 1.
Uzatvorenie zmluvy s kuriérskou službou GO4 na prevoz archivačných médií medzi PFI a CDA
30. 1.
ikona 123  Podpísaná dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA medzi UKB a Slovenskou národnou knižnicou (.pdf, 2000 kB)

* Dodatok k ŽoNFP o zmene lokality B bol podpísaný 19. augusta 2013

2012
       20. 12.
ikona pdf  Podpísaná dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA medzi UKB a Slovenským filmovým ústavom (.pdf, 1580 kB)
6. 12.
ikona pdf  Podpísaná dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA medzi UKB a Slovenskou národnou galériou (.pdf, 1520 kB)
23. 11.
ikona pdf  Podpísaná dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA medzi UKB a Pamiatkovým úradom SR (.pdf, 1020 kB)
21. 11.
ikona pdf  Podpísaná dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA medzi UKB a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove (.pdf, 1480 kB)
14. 11.
ikona pdf  Podpísaná dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA medzi UKB a Múzeom SNP v Banskej Bystrici (.pdf, 1540 kB)
25. 10.
Prezentácia projektu CDA
8. 10.
Aktualizovaná „Dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA“
26. 9.
Prvý vklad digitálneho objektu do CDA
14. 9.
Verejné obstarávanie: Prevoz archivačných médií medzi PFI a CDA
9. 7.
Inštalácia zariadení na pracovisku v Žiline
31. 5.
Podpísanie realizačnej zmluvy
17. 5.
Zrealizované a vyhlásené VO
11. 5.
Kontakty pre dopytovo-orientované projekty
10. 5.
Prezentácia projektu CDA
18. 4.
ikona word  Dohoda o zverení obsahu (.doc, 433 kB)
13. 3.
Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP
2011
 30. 11.
Predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok (NFP)
1. 7.
ikona pdfVýzva pre národný projekt CDA

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer