Zrealizované VO
Architektonické služby pre stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely Celková konečná hodnota zákazky: 201 526,50 € vrátane DPH
Prevoz archivačných médií medzi PFI a CDA Celková konečná hodnota zákazky: 19 680,00 € vrátane DPH
Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely CDA Celková konečná hodnota zákazky: 2 898 194,99 € vrátane DPH
Zabezpečenie prístupu cez pevnú prenajatú linku na asynchrónny port do počítačovej siete SANET Celková konečná hodnota zákazky: 120 000,00 € bez DPH

Bezpečnostné trezorové skrine pre médiá

ikona zip  Súťažné podklady - Bezpečnostné trezorové skrine pre médiá (.zip, 1,18 MB)

ikona word  Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov (.doc, 47 kB) Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH: 39 915,00 €

Interiérové vybavenie pracovísk Centrálneho dátového archívu (kancelársky nábytok) - lokalita A, C Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 80 235,00 € bez DPH

ikona word  Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov (.doc, 71 kB)

ikona word  Vysvetlenie súťažných podkladov (.doc, 1,25 MB)

ikona pdf  Informácia podľa §41 ods. 1 zákona časť "Ostatné" (.pdf, 48 kB)

ikona pdf  Informácia podľa §41 ods. 1 zákona časť "Kritériá" (.pdf, 45 kB)

Rokovacie konanie bez zverejnenia
Zabezpečenie prístupu cez pevnú prenajatú linku na asynchrónny port do počítačovej siete SANET Celková konečná hodnota zákazky: 120 000,00 € bez DPH
Zákazky s nízkou hodnotou
Právne služby pre národný projekt č. 8 Centrálny dátový archív Celková konečná hodnota zákazky: 11 484,00 € vrátane DPH
Propagačné predmety pre národný projekt č. 8 Centrálny dátový archív Celková konečná hodnota zákazky: 5 317,20 € vrátane DPH
Tlačené a informačné materiály pre národný projekt č. 8 Centrálny dátový archív Celková konečná hodnota zákazky: 5 317,20 € vrátane DPH

Verejné obstarávanie na dodávku zariadení a súvisiacich služieb na realizáciu technického riešenia CDA sa realizuje na základe Realizačnej zmluvy uzatvorenej v súlade s Rámcovou dohodou na dodanie tovarov a súvisiacich služieb na predmet plnenia výpočtová technika a vybudovanie dátových skladov č. MK-27/2010-M

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer