Kampane roku 2018

Tieto informácie poskytujeme pre jednotlivé PFI, na sledovanie aktuálneho spracovania v CDA.

Aktuálny stav spracovania v lokalite A

Názov kampane

Špecifikácia

   Gbyte

Ukončenie

AD-UKB-ONL-20180102-0845 2 DIP (ONL) 3    20180102
A-DDP-ONL-20180102-0940 1 SIP (ONL)     20180102
A-UKB-ONL-20180105-0820 17 SIP (ONL) 1 198,27    20180108
A-VHA-ONL-20180112-1119 43 SIP (ONL) 0,139    20180112
A-VHA-ONL-20180116-0843 179 SIP (ONL) 4,6    20180116
AD-SNP-ONL-20180117-0900 1 DIP (ONL)     20180118
A-UKB-ONL-20180122-0945 8 SIP (ONL) 715,706    20180123
A-VHA-ONL-20180124-0836 25 SIP (ONL) 3,1    20180125
A-SFU-LTO6-20180125-1450 39 SIP (11 LTO6) 23 260    20180129
AD-SNP-ONL-20180129-1415 1 DIP (ONL) 2,26    20180130
AD-SNP-ONL-20180130-1500 12 DIP (ONL) 90    20180207
A-DDP-ONL-20180130-1550 1 SIP (ONL) 0,224    20180323
AD-SNP-ONL-20180207-0900 1 DIP (ONL)     20180212
AD-SNP-ONL-20180207-1200 1 DIP (ONL)     20180212
AD-SNP-ONL-20180207-1330 2 DIP (ONL)     20180212
A-VHA-ONL-20180208-1148 156 SIP (ONL) 3,8    20180222
AD-SNP-ONL-20180212-0843 70 DIP (ONL) 67,79    20180212
AD-SNP-ONL-20180214-0800 1 DIP (ONL) 1,39    20180214
AD-SNP-ONL-20180214-0815 8 DIP (ONL)     20180214
AD-SNP-ONL-20180216-0845 9 DIP (ONL) 310    20180216
A-SKN-ONL-20180216-1010 1 SIP (ONL) 4,093    20180216
A-PUR-LTO5-20180219-1430 4 SIP (LTO5) 280    20180221
AD-SNP-ONL-20180221-1220 1 DIP (ONL) 35    20180222
A-VHA-ONL-20180222-0750 89 SIP (ONL) 1,016    20180222
A-GEO-LTO5-20180222-1100 514 SIP (LTO5) 60    20180223
AD-SNP-ONL-20180223-0653 296 DIP (LTO5) 5,047    20180223
A-SKN-ONL-20180223-1100 41 SIP (ONL) 240    20180223
AD-SNP-ONL-20180227-0815 3 DIP (ONL)     20180228
AD-SNP-ONL-20180228-0700 12 DIP (ONL)     20180301
AD-SNP-ONL-20180301-1300 2 DIP (ONL)     20180301
A-VHA-ONL-20180302-0909 76 SIP (ONL) 854    20180302
A-PUR-LTO6-20180305-0920 10 SIP (LTO5) 520    20180305
AD-SNP-ONL-20180305-0950 7 DIP (ONL) 250    20180305
AD-SFU-LTO5-20180305-1400 1 DIP (LTO5)     20180305
A-PUR-LTO6-20180307-1410 5 SIP (LTO5) 130    20180307
AD-SNP-ONL-20180312-0836 160 DIP (ONL) 0,786    20180312
AD-SNP-ONL-20180312-1100 400 DIP (ONL) 691    20180312
A-SFU-LTO6-20180315-0930 10 SIP (13 LTO6) 23 410    20180319
A-UKB-ONL-20180320-0646 26 SIP (ONL) 1 300    20180321
AD-SNP-ONL-20180320-0958 129 DIP (ONL) 5 800    20180321
AD-SNP-ONL-20180321-1240 248 DIP (ONL) 6,625    20180322
AD-SNP-ONL-20180322-1000 129 DIP (ONL) 232    20180323
AD-SNP-ONL-20180323-0800 1 DIP (ONL)     20180323
A-DDP-ONL-20180323-1230 1 SIP (ONL)     20180323
AD-UKB-ONL-20180327-1228 3 DIP (ONL)     20180327
A-UKB-ONL-20180329-0742 16 SIP (ONL) 686    20180403
A-VHA-ONL-20180403-0801 50 SIP (ONL) 0,164    20180403
A-UKB-ONL-20180404-1022 1 SIP (ONL) 1 900    20180404
AD-SNP-ONL-20180405-1210 9 DIP (ONL) 21,3    20180405
AD-SNP-ONL-20180405-1216 1 DIP (ONL) 33,1    20180405
A-VHA-ONL-20180406-0758 64 SIP (ONL) 0,227    20180406
AD-SNP-ONL-20180409-1400 17 DIP (ONL)     20180409
A-UKB-ONL-20180410-1306 54 SIP (ONL)     20180410
A-PUR-LTO5-20180410-1355 47 SIP (LTO5)     20180410
A-PUR-LTO6-20180410-1430 10 SIP (LTO6)     20180410
A-VHA-ONL-20180411-0947 136 SIP (ONL)     20180411
AD-SNP-LTO5-20180411-1455 814 DIP (ONL)     20180611
A-DDP-ONL-20180413-1100 1 SIP (ONL)     20180413
A-DDP-ONL-20180418-0830 1 SIP (ONL)     20180418
A-VHA-ONL-20180418-0844 251 SIP (ONL) 2    20180423
A-SKN-ONL-20180418-1200 1 SIP (ONL) 2,9    20180608
A-VHA-ONL-20180423-1011 3 SIP (ONL) 0,012    20180423
AD-SNP-ONL-20180423-1025 1 DIP (ONL)     20180423
A-B-JAG-20180423-1215 8 761 SIP (14 JAG) 32 640    20180426
AD-SNP-LTO5-20180424-1440 1 796 DIP (12 LTO5)     20180502
A-UKB-ONL-20180426-0657 5 SIP (ONL) 25    20180426
A-B-JAG-20180430-1430 9 227 SIP (6 JAG) 13 010    20180502
A-SFU-LTO6-20180503-1515 4 SIP (14 LTO6) 21 580    20180511
A-VHA-ONL-20180511-0750 13 SIP (ONL) 0,040    20180511
A-DDP-ONL-20180511-0811 149 SIP (ONL) 1,1    20180813
A-PUR-LTO6-20180511-0850 66 SIP (LTO6) 470    20180511
AD-SNP-LTO5-20180514-0645 6 013 DIP (LTO5) 7 890    20180521
A-SKN-ONL-20180521-1200 7 SIP (ONL) 23 530    20180521
AD-SNP-ONL-20180522-1518 100 DIP (ONL) 3 300    20180625
A-SKN-ONL-20180523-0940 3 SIP (ONL) 1,96    20180523
A-B-JAG-20180523-1200 169 SIP (3 JAG) 1 480    20180524
A-VHA-ONL-20180525-1233 181 SIP (ONL) 1,9    20180525
AD-SNP-ONL-20180528-0805 8 DIP (ONL) 323    20180528
AD-SNP-ONL-20180528-0935 8 DIP (ONL) 9    20180528
AD-SNP-LTO5-20180601-0855 8 DIP (LTO5)     20180601
AD-SNP-LTO5-20180601-1015 8 DIP (LTO5)     20180601
AD-SNP-ONL-20180601-1450 2 DIP (ONL)     20180604
A-VHA-ONL-20180604-0743 43 SIP (ONL) 3    20180605
AD-SNP-ONL-20180604-0830 5 DIP (ONL)     20180604
A-DDP-ONL-20180604-1217 3 657 SIP (ONL) 341    20180813
A-VHA-ONL-20180607-0746 15 SIP (ONL) 0,024    20180607
A-DDP-ONL-20180608-0745 1 053 SIP (ONL) 26    20180608
A-PUR-LTO6-20180608-1050 38 SIP (1 LTO6) 1 160    20180612
A-SKN-ONL-20180608-1300 16 SIP (ONL)     20180611
A-SKN-ONL-20180612-1400 1 SIP (ONL)     20180612
AD-SNP-ONL-20180613-0755 18 DIP (ONL) 21,6    20180613
A-VHA-ONL-20180615-0752 247 SIP (ONL) 2,6    20180814
AD-SNP-ONL-20180622-0643 1 DIP (ONL) 3    20180622
A-B-JAG-20180529-1130 79 480 SIP (9 JAG) 19 790    20180702
A-SFU-LTO6-20180702-1102 23 SIP (12 LTO6) 21 700     20180706
A-VHA-ONL-20180713-1417 6 SIP (ONL) 0,021    20180713
A-PUR-LTO6-20180718-1419 17 SIP (LTO6) 800    20180719
AD-SNP-ONL-20180723-0840 18 DIP (ONL)     20180723
AD-SNP-ONL-20180723-1350 96 DIP (ONL)     20180723
AD-SNP-LTO5-20180726-0930 12 328 DIP (LTO5) 16 000    20180814
A-VHA-ONL-20180803-1141 201 SIP (ONL) 1,4    20180803
A-PUR-LTO6-20180806-1050 29 SIP (LTO6) 1 970    20180813
AD-SNP-ONL-20180807-0830 79 DIP (ONL)     20180807
A-VHA-ONL-20180810-1300 89 SIP (ONL) 0,691    20180816
AD-SKN-ONL-20180814-0830 1 DIP (ONL)     20180814
AD-SNP-ONL-20180814-1445 3 DIP (ONL)     20180814
AD-SNP-ONL-20180815-1450 142 DIP (ONL) 255    20180816
AD-SNP-ONL-20180816-1028 103 DIP (ONL) 1,2    20180816
A-DDP-ONL-20180816-1540 5 SIP (ONL)     20180817
A-DDP-ONL-20180820-1105 5 SIP (ONL)     20181002
AD-SNP-LTO5-20180820-1313 5 824 DIP (LTO5) 243,89    20180831
AD-UKB-ONL-20180820-1415 3 DIP (ONL) 320    20181003
AD-SNP-ONL-20180831-1152 8 DIP (ONL) 250    20180831
A-DDP-ONL-20180903-0757 58 SIP (ONL) 650    20180906
AD-SNP-ONL-20180903-1352 24 DIP (ONL) 11    20180903
AD-SNP-LTO5-20180904-1045 1 922 DIP (2 LTO5) 2 000    20180906
A-SFU-LTO6-20180906-1420 3 SIP (9 LTO6) 11 970    20180920
AD-SNP-ONL-20180910-0830 2 DIP (ONL)     20180910
A-SFU-LTO6-20180920-1430 5 SIP (LTO6) 21 450    20180924
AD-SNP-ONL-20180921-0930 1 DIP (ONL)     20180921
AD-SNP-ONL-20180921-1130 1 DIP (ONL)     20180921
A-DDP-ONL-20180926-1525 49 SIP (ONL) 28    20181213
A-VHA-ONL-20180927-0706 323 SIP (ONL) 2,1    20180927
A-GEO-LTO5-20180927-0905 722 SIP (LTO5) 90    20180928
A-B-JAG-20180928-0900 24 405 SIP (JAG) 11 220    20181009
AD-DDP-ONL-20181002-1300 10 DIP (ONL)     20181213
AD-SNP-ONL-20181003-1335 210 DIP (ONL) 275    20181004
AD-SNP-ONL-20181023-1230 1 DIP (ONL) 32    20181023
AD-SNP-LTO5-20181025-0913 1 217 DIP (LTO5) 36,751    20181107
A-VHA-ONL-20181102-1000 297 SIP (ONL) 2,1    20181102
AD-SNP-LTO5-20181109-1405 7 252 DIP (LTO5) 42 830,1    20181119
A-DDP-ONL-20181115-1019 1 389 SIP (ONL) 135    20181219
AD-SNP-ONL-20181120-0900 11 DIP (ONL) 733,953    20181120
AD-SNP-ONL-20181120-1330 3 DIP (ONL) 3,7    20181120
AD-ONL-20181126-1458 1 DIP (ONL) 1,620    20181126
A-VHA-ONL-20181130-0737 295 SIP (ONL) 1,9    20181130
AD-SNP-ONL-20181204-1033 1 DIP (ONL) 0,6    20181204
AD-SNP-ONL-20181206-1430 1 DIP (ONL) 0,034    20181206
A-B-JAG-20181210-1200 14 319 SIP (JAG) 4 710    20181211
A-DDP-ONL-20181219-1605 1 000 SIP (ONL) 12,538    20181220
A-DDP-ONL-20181220-0915 7 000 SIP (ONL) 198,42    20190313

STAV: Je možné vkladať a vyberať.

Aktuálny stav spracovania v lokalite B

Názov kampane

Špecifikácia

   Gbyte

Ukončenie

B-SKN-ONL-20180111-0841 3 SIP (ONL) 12,7684    20180321
BD-SNP-LTO5-20180115-0838 63 DIP (LTO5) 92,33    20180115
BD-SNP-ONL-20180115-0920 9 DIP (ONL) 14,42    20180115
BD-SNP-ONL-20180117-0757 81 DIP (ONL) 140,18    20180118
B-SKN-ONL-20180123-0905 6 SIP (ONL) 13,3    20180124
B-SNP-ONL-20180124-1118 3 SIP (ONL) 101,78    20180124
B-SNK-ONL-20180206-1356 1 SIP (ONL) 1,6228    20180208
BD-SNP-LTO5-20180207-1313 1 229 DIP (LTO5) 2 288,26    20180222
B-A-JAG-20180221-1211 129 SIP (8 JAG) 17 092,4    20180226
B-A-JAG-20180223-0803 4 089 SIP (12 JAG) 24 699,1    20180227
B-SKN-ONL-20180227-0838 200 SIP (ONL) 340    20180227
B-SKN-ONL-20180227-1111 1 545 SIP (ONL) 5590    20180302
B-SKN-ONL-20180301-1141 1 SIP (ONL) 0,568    20180301
B-SNK-ONL-20180306-0806 10 SIP (ONL) 95,4    20180306
B-SNK-ONL-20180306-1347 8 SIP (ONL) 95    20180306
B-SNK-ONL-20180307-0808 299 SIP (ONL) 558    20180308
B-SNP-LTO6-20180308-0756 8 061 SIP (16 LTO6) 30 037,7    20180430
B-SNK-ONL-20180313-1026 3 500 SIP (ONL) 3 017,94    20180327
B-SNK-ONL-20180322-1239 3 851 SIP (ONL) 4 643,57    20180403
B-SKN-ONL-20180326-0846 716 SIP (ONL) 2 426,5    20180327
B-A-JAG-20180329-0747 947 SIP (14 JAG) 24 469    20180330
B-SKN-ONL-20180406-0706 648 SIP (ONL) 2209    20180412
B-SKN-ONL-20180411-0831 620 SIP (ONL)     20180411
BD-SNP-LTO5-20180412-0948 359 DIP (LTO5)     20180413
BD-SNP-ONL-20180417-0854 2 DIP (ONL) 32,78    20180417
BD-SNP-ONL-20180425-0839 7 DIP (ONL) 11,38    20180425
B-A-JAG-20180430-1050 246 SIP (13 JAG) 26 352,6    20180516
BD-SNP-ONL-20180514-0930 17 DIP (ONL)     20180515
BD-SNP-ONL-20180515-0951 40 DIP (ONL) 1,32    20180515
B-SNK-ONL-20180516-1151 16 561 SIP (ONL) 4,0804    20180521
BD-SNP-ONL-20180517-0835 14 DIP (ONL)     20180517
B-SNK-ONL-20180521-1036 14 234 SIP (ONL) 4238,34    20180522
BD-SNP-ONL-20180522-0955 4 DIP (ONL)     20180522
B-A-JAG-20180523-1023 529 SIP (9 JAG) 15,7563    20180528
B-SNK-ONL-20180525-1138 15 995 SIP (ONL) 2 958    20180528
B-SNK-ONL-20180601-1456 20 095 SIP (ONL) 4 760    20180604
B-SNK-ONL-20180606-1106 12 595 SIP (ONL) 3 909,9    20180607
B-SNK-ONL-20180615-1015 4 173 SIP (ONL) 1 414    20180618
B-A-JAG-20180629-1109 402 SIP (5 JAG) 8 476,13    20180702
B-SNK-ONL-20180702-1100 7 371 SIP (ONL) 2 333,82    20180704
B-SNK-ONL-20180706-1500 8 048 SIP (ONL) 2 537,08    20180709
B-SKN-ONL-20180711-0730 686 SIP (ONL) 2 877    20180712
BD-SNP-ONL-20180723-1357 461 DIP (ONL) 10,50    20180725
BD-SNP-LTO5-20180731-0737 2 933 DIP (LTO5) 2701    20180814
BD-SKN-ONL-20180814-1010 1 DIP (ONL)     20180815
B-SNK-ONL-20180816-1130 1 DIP (ONL) 79    20180817
B-SNK-ONL-20180817-1450 1 023 SIP (ONL) 303,67    20180820
B-SNK-ONL-20180831-0831 3 106 SIP (ONL) 1 690,8    20180903
BD-UKB-ONL-20180827-1430 1 DIP (ONL) 110,4    20180830
BD-SNP-ONL-20180905-0808 401 DIP (ONL) 658,59    20180905
B-SNK-ONL-20180918-0819 600 SIP (ONL) 287    20180918
B-A-JAG-20180921-1010 5 367 SIP (16 JAG) 25 465,9    20180926
B-SNK-ONL-20180928-1228 10 524 SIP (ONL) 2 758,96    20181001
B-SNK-ONL-20181005-0808 3 195 SIP (ONL) 1 690,81    20181008
B-A-JAG-20181023-0800 59 SIP (16 JAG) 25 461,2    20181130
B-A-JAG-20181207-1030 2 775 SIP (5 JAG) 8 166,9    20181212

STAV:Je možné vkladať a vyberať.

 

Vysvetlivky

(NAZOV_KAMPANE) = (LOKALITA_SPRACOVANIA)-(DODAVATEL)-(SPOSOB_DODANIA)-(DATUM)-(CAS)
 
(LOKALITA_SPRACOVANIA) = (HLAVNA_LOKALITA)
(DODAVATEL) = (PFI) | (HLAVNA_LOKALITA) | (ZALOZNA_LOKALITA)
(SPOSOB_DODANIA) = ONL | LTO5 | LTO6 | HDD | JAG | L5L6
(PFI) = SNG | SNA | UKB | VHA | SNP
(HLAVNA_LOKALITA) = A | B
(ZALOZNA_LOKALITA) = C
(DISEMINACIA) = DIS, AD, BD
(DATUM) = (YYYY) (MM) (DD)
(YYYY) = 2014 | 2015 | ... | 2020
(MM) = 01 | 02 | ... | 12
(DD) = 01 | 02 | ... | 31
(CAS) = HHMM

Príklady:

B-SNG-ONL-20141007-1045
Označenie kampane pre spracovanie balíčkov SNG v lokalite CDA-B, umiestnených do adresára /impexfs/SNG/IMPORT-WDAV on line
 
B-SNP-LTO5-20141211-0915
Označenie kampane pre spracovane balíčkov Múzea SNP dodaných na magnetických páskach typu LTO-5
 
A-B-JAG-20141220-0800
Označenie kampane pre spracovanie synchronizačných balíčkov v lokalite A, dodaných z lokality B na páskach typu JAG
 
AD-SFU-LTO5-20151111-1300
Označenie diseminačnej kampane SFU z CDA-A

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer