Certifikát Univerzitná knižnica v Bratislave zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti informácii v oblasti Správa systému Centrálneho dátového archívu. Auditom bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy ISO/IEC 27001. Certifikát je platný do 22. novembra 2020.  

Certifikačná značka TÜV SÜD Certifikačný audit SMIB v CDA podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti sa úspešne uskutočnil v októbri 2014. Platnosť bola stanovená do novembra 2017. Do roka a do dňa v októbri 2015 úspešne prebehol 1. dozorný audit podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Dňa 15.11.2016 úspešne prebehol 2. dozorný audit podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Pre úplnosť dodávame, že certifikácia podľa podľa normy ISO/IEC 27001 - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti sa deje v nasledujúcom cykle: 1. Certifikačný audit pri zavedení systému SMIB v organizácii 2. 1. Dozorný audit 3. 2. Dozorný audit 4. Recertifikačný audit systému SMIB v organizácii (2017) Dňa 02.11.2017 úspešne prebehol Recertifikačný audit podľa normy ISO/IEC 27001 - Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Certifikát je platný do novembra 2020.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer