B.1 Príjem: Získavanie obsahu

Príjem zahŕňa dôležité interakcie medzi archívom a vkladateľom. Úspech v tejto fáze vkladu indikuje schopnosť archívu získať dostatočnú kontrolu nad obsahom. Možno tvrdiť, že pre každý archív sa vklad končí, keď AIP a jeho metadáda sú bezpečne uložené v archíve, vrátane vytvorenia bezpečnostných kópií.

ikona word  Logistika CDA (.doc, 975 kB)

B.1.1 Úložisko musí identifikovať informáciu o obsahu a vlastnosti informácií, ktoré bude úložisko uchovávať

ikona word  Inicializácia služieb CDA pre nového vkladateľa (.doc, 636 kB)

ikona word  Politika zberu údajov (.doc 672 kB)

ikona word  Politika uchovávania údajov (.doc 672 kB)

B.1.1.1 Úložisko musí mať postup na identifikáciu tých vlastností informácií, ktoré bude uchovávať

B.1.1.2 Úložisko musí mať záznam informácií o obsahu a vlastnostiach informácií, ktoré bude uchovávať.

B.1.2 Úložisko musí jasne špecifikovať, ktoré informácie musia byť spojené s konkrétnymi informáciami o obsahu v čase ich uloženia

Pre praktické experimentálne účely slúžia tieto dokumenty:

ikona word  Príručka pre vkladateľa (.doc, 856 kB)

ikona word  Diseminácia - transformácia AIP na DIP (.doc, 1,7 MB)

B.1.3 Úložisko musí mať zodpovedajúce špecifikácie, ktoré umožňujú rozpoznanie a analýzu vkladných informačných balíkov (SIP)

ikona word  Inicializácia služieb CDA pre nového vkladateľa (.doc, 636 kB)

ikona word  Normy (.docx, 528 kB)

B.1.4 Úložisko musí mať mechanizmy náležitého overenia totožnosti producenta všetkých materiálov

ikona word  Generická dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu (.doc, 688 kB)

B.1.5 Úložisko musí mať zavedený proces príjmu, v ktorom sa overí úplnosť a správnosť každého vkladného informačného balíka (SIP)

ikona word  Inicializácia služieb CDA pre nového vkladateľa (.doc, 636 kB)

ikona word  Politika zberu a uchovávania údajov (.doc 672 kB)

ikona word  Príručka pre vkladateľa (.doc, 856 kB)

B.1.6 Úložisko musí získať dostatočnú kontrolu nad digitálnymi objektmi, ak ich má uchovávať

ikona word  Generická dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu (.doc, 688 kB)

B.1.7 Úložisko poskytne producentovi/vkladateľovi primerané reakcie v dohodnutých bodoch v priebehu procesu príjmu

ikona word  Generická dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu (.doc, 688 kB)

B.1.8 Úložisko bude mať aktuálne záznamy o aktivitách a administratívnych postupoch, ktoré sú relevantné pre získanie obsahu

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer