Výzva na predkladanie príspevkov

Centrálny dátový archív v Univerzitnej knižnici v Bratislave organizuje 4. ročník medzinárodnej konferencie LTP 2019 tematicky zameranej na Nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov, ktorá sa uskutoční 5. novembra 2019 v Bratislave v Slovenskej republike v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod.

V záujme efektívnej výmeny skúseností v oblasti budovania LTP (Long Term Preservation) archívov sa obraciame na odborníkov s prosbou o predkladanie návrhov príspevkov k nasledujúcim témam:

Prehľad rozvoja LTP archívov
        o Aktuálny stav rozvoja LTP archívov v krajinách V4
        o Príklady dobrej praxe budovania LTP archívov (vo svete)
        o Archivácia www a e-born dokumentov

Trendy a východiská pri budovaní LTP archívov
        o Technologické trendy a vplyvy na budovanie LTP archívov
        o Implementačné črty systémov LTP
        o Nové projekty a zámery budovania LTP systémov

Trvalá udržateľnosť LTP archívov
        o Dôveryhodnosť a certifikácia LTP archívov
        o Strategické plánovanie LTP archívov
        o Kritické problémy dlhodobej udržateľnosti LTP archívov

Vybraté otázky teórie a praxe budovania LTP archívov
        o Formáty údajov z hľadiska LTP archívov
        o LTP procesy
        o LTP nástroje a utility
 

Názvy príspevkov s krátkym abstraktom posielajte do 26. 7. 2019 na mailto://katarina.tomkova@ulib.sk

Časť nákladov, spojených s konferenciou, uhradíme prednášateľom po vzájomnej dohode.

Zaradenie príspevkov do programu konferencie oznámime predkladateľom najneskôr do 2. 8. 2019.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer