B. Manažérstvo digitálnych objektov

Manažérstvo digitálnych objektov archívu zahŕňa „organizačné“ a technické aspekty týkajúce sa týchto úloh, akými sú funkcie archívu, procesy a postupy, potreba vkladov, správa a poskytovanie prístupu k digitálnym objektom dlhodobo. Požiadavky na tieto funkcie sú kategorizované do šiestich skupín založených na funkcionalite archívu, podporujúcich zoskupovanie pod dobre známym OAIS funkčnými entitami:
 
B.1 Príjem: Získavanie obsahu
Akvizícia zahŕňa dôležité interakcie medzi úložiskom a vkladateľom. Úspech v tejto fáze vkladu indikuje schopnosť archívu získať dostatočnú kontrolu nad obsahom. Archív sa pravdepotobne líši najviac v tejto oblasti vkladového procesu, v závislosti od typu dát, ktoré majú zhromažďovať, a ich vzťahu k výrobcom. Pre každý archív sa vklad končí, keď AIP a jeho metadáta sú bezpečne v úložisku, vrátane vytvorenia bezpečnostných kópií.
 
B.2 Príjem: Tvorba archívneho informačného balíka (AIP)
Digitálne archívy musia prijať opatrenia na uchovanie vkladaných informácií, a údajov, ktoré sa budú vyberať pre konečného používateľa, musia byť pevne prepojené s pôvodným objektom, ktorý bol vložený.
 
B.3 Plánovanie uchovávania
Archív musí mať smer a zdokumentované stratégie uchovávania a tieto by mal mať preukázateľne implementované. Nestačí uchovávať informácie. Úložisko musí pracovať v súlade s preddefinovanou, zdokumentovanou politikou a postupmi uchovávania, a musí identifikovať mechanizmus na aktualizáciu tejto politiky a postupov ako reakcia na meniace sa technológie.
 
B.4 Uchovávanie archívnych informačných balíkov AIP
Existuje minimálny súbor podmienok pre vykonávanie dlhodobého uchovávania AIP. Systém infraštruktúry musí poskytovať vhodné služby na poskytnutie vyššieho levelu funkcií archívu (objektový manažment) pôsobiacich na AIP na spoľahlivé plnenie svojich úloh. Ale ak vyšší level funkcií neumožňuje používanie týfchto služieb, alebo používanie nie je správne, uchovávanie nie je zaručené. Uchovávaniu AIP musia predchádzať zdokumentované stratégie uchovávania, obvykle zahrňujúce také témy, ako je migrácia, transformácia, kontrolné súčty, viac kópií, distribuovaná archivácia a sledovanie histórie spracovania, ktorá môže mať vplyv na zachovanie dôvery.
 
B.5 Správa informácií
Rozhodujúcou zložkou každého archívu je jeho funkcionalita. Bez ohľadu na technické zloženie a bez ohľadu na to či ide o „svetlý“ archív alebo „tmavý“ archív – uchováva materiál pre budúce generácie. Systém musí byť schopný ukladať, sledovať a používať metadáta, ktoré podporujú základné funkcie digitálneho archívu.
 
B.6 Sprístupňovanie
Je potrebné pochopiť, že schopnosti a sofistikovanosť systému prístupov sa bude líšiť v závislosti na určenej skupine používateľov archívu a mandáty prístupov archívu. Vzhľadom k rozmanitosti archívov a prístupových mandátov, sa tieto kritériá môžu uplatňovať na otázky týkajúce sa použiteľnosti a interpretácie na miestnej úrovni. Archív s mandátom poskytovania prístupu musí byť schopný šíriť informačné balíčky na výber (DIP), ktoré vyhovujú potrebám ich užívateľov. „Tmavé“ archívy alebo národné archívy môžu mať mandát obmedzujúci prístup na určitý počet rokov na interné požiadavky, ako je vykonávanie migrácie, viac ako na prístup. V každom prípade musí byť každý archív schopný produkovať DIP, aj keď primitívny a bez ohľadu na jeho účel.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer