Publikačná činnosť pracovníkov CDA

• Formáty a LTP v Európe.In: CDA 2016: Formátové výzvy LTP. Bratislava, 2016, s. 20-34. ISBN 978-80-89303-51-9. ISSN 2453-9309.

Publikujúci
Umiestnenie/rok
Názov publikácie
2020    
Mgr. Tomková Katarína
článok

• Certifikácia a audit v Centrálnom dátovom archíve. 

In: Ročenka Knižnice Matice Srbskej za rok 2019 [online]. Knižnica Matice Srbskej, 2020, [cit. 2020-10-06]. ISSN 0351-3580.

2019    
Mgr. Tomková Katarína
článok

• Certifikácia a audit v Centrálnom dátovom archíve

Knihovna plus [online]. Národní knihovna ČR, 2019, 2019(1) [cit. 2019-11-22]. ISSN 1801-5948.

 
zborník

• LTP 2019 : Nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov: zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii:

Bratislava, 5. 11. 2019 / zost. Mgr. Katarína Tomková, 1. vyd. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-89303-76-2. ISSN 2644-6286.

 
článok

• Certifikácia v CDA. 

In: LTP 2019: Nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov. Bratislava, 2019, s. 94-105. ISBN 978-80-89303-76-2. ISSN 2644-6286.

 
prezentácia

• Certifikácia v CDA. 

na konferencii LTP 2019: Nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov konanej 05.11.2019 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

     
Ing. Rakús Milan
prezentácia

• Úsek elektronizácie a integrácie : Správa o činnosti za rok 2018 

na Verejnom odpočte činnosti a hospodárenia UKB za rok 2018 konaného 01.04.2019 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

 
prezentácia

• LTP platforma krajín V4+

na 8. kolokviu knižnično-informačných expertov krajín V4+ konaného v dňoch 17. - 19. 6. 2019 v historickej budove Národnej rady v Bratislave. Spoluautor prezentácie: Zuzana Kvašová (Národní knihovna České republiky)

     
Ing. Strnisko Juraj
prezentácia

• Verejný odpočet plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov kontraktu za rok 2018 Národný projekt č. 8 - Centrálny dátový archív Univerzitná knižnica v Bratislave 

na Verejnom odpočte činnosti a hospodárenia UKB za rok 2018 konaného 01.04.2019 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

 
článok

• Čo je nové v Centrálnom dátovom archíve. 

In: LTP 2019: Nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov. Bratislava, 2019, s. 7-14. ISBN 978-80-89303-76-2. ISSN 2644-6286.

 
prezentácia

• Čo je nové v Centrálnom dátovom archíve 

na konferencii LTP 2019: Nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov konanej 05.11.2019 v Univerzitnej knižnici v Bratislave

     
Ing. Král Roman
prezentácia

• Bezpečnosť na sieti – Kybernetická bezpečnosť v UKB.

Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, 04.02.2019

2018    
Mgr. Tomková Katarína
prezentácia

• Certification by Data Seal of Approval and Audit by ISO 27001

na konferencii Archives in Digital Age: Self-Audit and Certification of Digital Archives in Central European Perspective konanej 10-11.05.2018 v Národnom archíve v Prahe, Česko

 
zborník

• CDA 2018 : Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov: zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii:

Bratislava, 8. 11. 2018 / zost. Mgr. Katarína Tomková ; obálka a graf. návrh DOLIS, s. r. o. – 1. vyd. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018. ISBN 978-80-89303-67-0. ISSN 2453-9309.

 
prezentácia

• Certifikácia a audity v CDA

na konferencii Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018 konanej 28-29.11.2018 v Národnom archíve v Prahe, Česko

     
Ing. Zeman Jaroslav
článok

• Diseminácia uložených archivovaných údajov z pohľadu zachovania dlhodobej ochrany archívu. 

In: CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov. Bratislava, 2018, s. 127-133. ISBN 978-80-89303-67-0. ISSN 2453-9309.

 
prezentácia

• Diseminácia uložených archivovaných údajov z pohľadu zachovania dlhodobej ochrany archívu 

na konferencii CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov konanej 08.11.2018 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovensko

     
Ing. Rakús Milan a Ing. Strnisko Juraj
článok

• Stav a perspektívy rozvoja Centrálneho dátového archívu.

In: CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov. Bratislava, 2018, s. 7-18. ISBN 978-80-89303-67-0. ISSN 2453-9309

 
prezentácia

• Stav a perspektívy rozvoja Centrálneho dátového archívu

na konferencii CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov konanej 08.11.2018 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovensko

     
Ing. Strnisko Juraj
prezentácia

• Verejný odpočet plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov kontraktu za rok 2017 Národný projekt č. 8 - Centrálny dátový archív Univerzitná knižnica v Bratislave 

na verejnom odpočte konaného 28.05.2018 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovensko

 
prezentácia

• CENTRAL DATA ARCHIVE (CDA) How it all began

na konferencii Digital preservation workshop in the framework of the SEENL (South-east Europe National Libraries) konanej 05.10.2018 v Srbskej národnej knižnici v Belehrade, Srbsko

 
prezentácia

• CENTRAL DATA ARCHIVE (CDA) Experience from operation

na konferencii Digital preservation workshop in the framework of the SEENL (South-east Europe National Libraries) konanej 05.10.2018 v Srbskej národnej knižnici v Belehrade, Srbsko

 
prezentácia

• Bookstock Digitization and Preservation of Digitized Slovak Cultural Heritage 

na konferencii Visual Heritage 2018 konanej 15.11.2018 v Primaciálnom paláci v Bratislave, Slovensko

     
Ing. Rakús Milan
prezentácia

• Úsek elektronizácie a integrácie: Správa o činnosti za rok 2017 

na verejnom odpočte konaného 28.05.2018 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovensko

2017    
Ing. Strnisko Juraj
zborník CDA

• CDA 2017 : Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov: zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii:

Bratislava, 9. 11. 2017 / zost. Ing. Juraj Strnisko ; obálka a graf. návrh DOLIS, s. r. o. – 1. vyd. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017. ISBN 978-80-89303-57-1. ISSN 2453-9309.

 
článok

• Projekt PREFORMA a aplikácia výsledkov projektu PREFORMA v Centrálnom dátovom archíve UKB.

In: CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov. Bratislava, 2017, s. 108-112. ISBN 978-80-89303-57-1. ISSN 2453-9309.

 
prezentácia

• Projekt PREFORMA a aplikácia výsledkov projektu PREFORMA v Centrálnom dátovom archíve UKB

na konferencii CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov konanej 09.11.2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovensko

     
Ing. Rakús Milan
článok

• Tri roky prevádzky Centrálneho dátového archívu UKB.

In: CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov. Bratislava, 2017, s. 7-21. ISBN 978-80-89303-57-1. ISSN 2453-9309.

 
prezentácia

• Tri roky prevádzky Centrálneho dátového archívu UKB

na konferencii CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov konanej 09.11.2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovensko

     
Ing. Král Roman
článok

• Tvorba SIP balíkov SW produktom CDA UKB. 

In: CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov. Bratislava, 2017, s. 128-129. ISBN 978-80-89303-57-1. ISSN 2453-9309.

 
prezentácia

• Tvorba SIP balíkov SW produktom CDA UKB 

na konferencii CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov konanej 09.11.2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovensko

2016    
Mgr. Kelemenová Lucia
zborník CDA

• Formátové výzvy LTP

zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii : Bratislava, 10. 11. 2016 / zost. Lucia Kelemenová ; obálka a graf. návrh DOLIS, s. r. o. – 1. vyd. – Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-89303-51-9. ISSN 2453-9309.

     
Ing. Rakús Milan
článok

• CDA a Formátová stratégia CDA. In: CDA 2016: Formátové výzvy LTP.

Bratislava, 2016, s. 7-19. ISBN 978-80-89303-51-9. ISSN 2453-9309

 
prezentácia

• CDA a Formátová stratégia CDA

na konferencii CDA 2016: Formátové výzvy LTP konanej 10.11.2016 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovensko

     
Mgr. Žigová Bibiána
článok

• Formáty a LTP v Európe 

In: CDA 2016: Formátové výzvy LTP. Bratislava, 2016, s. 20-34. ISBN 978-80-89303-51-9. ISSN 2453-9309

 
prezentácia

• Formáty a LTP v Európe

na konferencii CDA 2016: Formátové výzvy LTP konanej 10.11.2016 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovensko

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer