Abecedné poradie
Názov dokumentu
A
ikona word   Akčný plán aktualizácie dokumentácie SMIB v dôsledku revízie referenčnej normy ISO/IEC 27001:2013 (.doc, 792 kB) [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   
B
ikona pdf"   Bezpečnostná politika - skrátená verzia (.pdf, 276 kB)
   
C
ikona pdf  Certifikát SMIB ISO/IEC 27001 (.pdf, 172 kB)
   ikona word  Konfiguračný manažment CDA (.doc, 1,04 MB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   
D
ikona word  Diseminácia - transformácia AIP na DIP (.doc, 1,7MB)
  ikona word  Dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu (.doc, 698 kB)
   
E
ikona word  Evidencia zmien (.doc, 584 kB)
  ikona word  Externá riadená dokumentácia
   
F
ikona pdf  Formulár na pridelenie prístupových práv CDA (.pdf, 244 kB)
  ikona pdf  Formulár Žiadosť o poskytnutie certifikátu CDA (.pdf, 200 kB)
  ikona pdf  Formulár Žiadosť o zrušenie certifikátu CDA (.pdf, 186 kB)
  ikona pdf  Formátová stratégia CDA (.pdf, 62 kB)
   
Ch
ikona word  Manažment zmien (Change management) (.doc, 838 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   
I
ikona word  Manažment incidentov CDA (Incident management) (.doc, 1,25 MB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Ingescia a diseminácia (.doc, 544 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Inicializácia služieb CDA pre nového vkladateľa (.doc, 636 kB)
   
L
ikona word  Logistika - rola Administrátor logistiky. Príručka používateľa (.doc, 1 325 kB),[Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Logistika - rola Dispečer. Príručka používateľa (.doc, 1 447 kB),"[Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Logistika - rola Logistik. Príručka používateľa (.doc, 1 283 kB)
   ikona word  Logistika - rola Prepravca. Príručka používateľa (.doc, 763 kB)",[Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Legislatívny rámec CDA (.doc, 565 kB)
   ikona word  Logistika CDA (.doc, 975 kB)
   
N
ikona word  Normy a štandardy v CDA(.doc, 529 kB)
   
O
ikona word  Opis volania pomocou SOAP(.doc, 40,5 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Opis volania WS v 1.0 (.doc, 50 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Opis volania WS v. 2.0 (.doc, 85 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
 
ikona word  Organizačná štruktúra CDA (.doc 587 kB)
   ikona word  Organizačné väzby CDA (.doc 710 kB)
   ikona word  Osobné plány rozvoja (.doc 595 kB)
   ikona pdf  Overenie digitálneho podpisu pri ingescii (.pdf, 324,18 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   
P
ikona word  Personálne zabezpečenie CDA (.doc 706 kB)
   ikona word  Plán následnosti CDA (.doc 638 kB)
   Podpísané dohody o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA (platné do 31.12.2014)
   Podpísané dohody o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA (platné od 1.1.2015)
   ikona word  Politika bezpečnosti (.doc 621 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Politika sprístupňovania (.doc, 606 kB)
   ikona word  Politika uchovávania údajov (.doc, 676 kB)
   ikona word  Politika zberu údajov (.doc, 656 kB)
   ikona word  Poslanie CDA (.doc, 630 kB)
   ikona word  Prehľad URL do aplikácie CDA (.doc, 579 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Prehľad URL webových služieb aplikácie CDA (.doc, 586 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
  ikona word  Prenos a uchovávanie údajov (.doc, 739 kB)
   ikona word  Prenos súborov cez WebDAV (.doc, 512 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Prevádzkový poriadok IS CDA (.doc, 738 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Manažment problémov CDA (Problem management) (.doc, 906 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   Prezentácie
  ikona word  Príručka Vkladateľa CDA (.doc, 1,09 MB)
   Projektová dokumentácia
   
R
ikona word  Revízia zmlúv (.doc, 739 kB)
   ikona word  Manažment spracovania požiadaviek CDA (Request Fulfillment Management) (.doc, 802,5 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona pdf  Rozpočet CDA 2017 - Indikatívny (.docx, 672 kB)
   ikona pdf  Rozpočet CDA 2017 - Reálny (.docx, 665 kB)
   ikona word  Rozvoj ľudských zdrojov (.doc 621 kB)
   
S
ikona word  Služba OAI PMH (.doc, 625 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   Správy z médií
 
ikona word  Štatút CDA (.doc, 606 kB)
   
T
ikona word  Testovacie scenáre (.doc, 513 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
 
ikona word  Tvorba SIP balíka (.doc, 855,5 kB)
   
U
ikona word  Update signatúr PRONOM pre aplikáciu DROID (.doc, 511 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
   ikona word  Určené spoločenstvo CDA (.doc, 603 kB)
   
V
ikona 123  Vyhlásenie o aplikovateľnosti (.pdf, 2 Mb)
  ikona word   Vyhlásenie o poslaní CDA (.doc, 644 kB)
   
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer