Čas        
Prezentujúci
9:00 - 9:15
Ing. Silvia Stasselová (Generálna riaditeľka UKB, SR) - Príhovor a otvorenie
9:15 - 9:30
Ing. Alojz Androvič, PHd. (Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie UKB, SR) - Úvodné slovo k programu konferencie
9:30 - 09:55
Ing. Milan Rakús (Vedúci odboru a správca CDA UKB, SR) - Tri roky prevádzky Centrálneho dátového archívu
09:55 - 10:20
Mgr. Zuzana Kvašová (Ředitelka Odboru digitálních fondů
Národní knihovna České republiky) - LTP úložište NK ČR a zkušenosti s jeho provozem
10:20 - 10:45
Mgr. Monika Péková (Archív MV SR) - Elektronický archív Slovenska ako LTP archív
10:45 - 11:00
Prestávka
11:00 - 11:25
Darek Paradowski (National Library of Poland, Poland) - Krok smerom k samostatnému archívu - výzva, koncepcia a implementácia archívneho subsystému založeného na novom štandarde ISO 20919:2016 (Step towards self contained store - challenge, concept and implementation of archival subsystem based on new ISO standard 20919:2016)
11:25 - 11:50
Miklós Lendvay (IT director, National Széchényi Library, Budapest, Hungary) - Digitalizácia a dlhodobé uchovávanie v distribuovanom prostredí - prístup komplexnej knižničnej platformy v Maďarsku (Digitisation And Long Term Preservation In a Distributed Environment – The Approach Of The Hungarian Comprehensive Library Platform)
11:50 - 12:15
Ing. Martin Lhoták (Ředitel Knihovny Akademie Věd ČR Praha) - Projekt ArcLib - příprava metodik a vývoj open source řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentu
12:15 - 13:00
Prestávka na obed
13:00 - 13:25
Ing. Peter Selecký (Projektový manažér, Národné osvetové centrum, SR) - Prevádzka informačného systému CAIR a portálu Slovakiana
13:25 - 13:50
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. (Konateľka, Cosmotron Slovakia s.r.o., SR), Libor Piškula (Cosmotron Slovakia s.r.o., SR) - Digitálna knižnica Advanced Rapid Library a Centrálny digitálny archív
13:50 - 14:15
PhDr. Ladislav Cubr (Výzkumný pracovník Národní knihovna České republiky) - Standardizace při tvorbě digitálních dokumentů jako základ digitální archivace
14:15 - 14:40
Szabolcs Dancs (Chief advisor, National Széchényi Library, Budapest, Hungary) - Popisné metadáta pre dlhodobé uchovávanie a bibliografickú správu digitálnych náhrad (Descriptive metadata for long-term preservation and the bibliographic management of digital surrogates)
14:40 - 15:00
Prestávka
15:00 - 15:25
Ing. Juraj Strnisko (IT špecialista CDA UKB, SR) - Projekt PREFORMA a aplikácia výsledkov projektu PREFORMA v CDA UKB
15:25 - 15:50
PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D. (Vedúci Oddělení pro standardy, Odbor digitálních fondů, Národní knihovna České republiky) - Standardizace Národní digitální knihovny
15:50 - 16:15
Ing. Jaroslav Kamenský (Tempest a.s., SR) - Sip balík - Ako na to?
16:15 - 16:40
Ing. Roman Král (IT špecialista, CDA UKB SR) - Tvorba SIP balíkov SW produktom CDA UKB
16:40 - 17:00
Ing. Alojz Androvič, PhD. (Riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie UKB, SR) - Záver konferencie
17:00- 17:30
Exkurzia v CDA

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer