Programový rámec

Prvý blok - Prehľad rozvoja LTP archívov
        o Aktuálny stav rozvoja LTP archívov v krajinách V4
        o Príklady dobrej praxe budovania LTP archívov (vo svete)
        o Archivácia www a e-born dokumentov

Druhý blok - Trendy a východiská pri budovaní LTP archívov
        o Technologické trendy a vplyvy na budovanie LTP archívov
        o Implementačné črty systémov LTP
        o Nové projekty a zámery budovania LTP systémov

Tretí blok - Trvalá udržateľnosť LTP archívov
        o Dôveryhodnosť a certifikácia LTP archívov
        o Strategické plánovanie LTP archívov
        o Kritické problémy dlhodobej udržateľnosti LTP archívov

Štvrtý blok - Vybraté otázky teórie a praxe budovania LTP archívov
        o Formáty údajov z hľadiska LTP archívov
        o LTP procesy
        o LTP nástroje a utility

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer