Čas         
Prezentujúci
   
9:00 - 9:10
Silvia Stasselová (generálna riaditeľka UKB) – Príhovor a otvorenie
   
9:10 - 9:20
Milan Rakús (vedúci CDA) – Úvodné slovo k programu konferencie
   
9:20 - 09:30
Peter Selecký (projektový manažér digitalizácie MK SR)
   
9:30 - 09:55
Milan Rakús (vedúci CDA) – Obnova a dlhodobá udržateľnosť CDA
   
09:55 - 10:20
Petr Cajthaml (Univerzita Karlova) – První rok provozu digitálního archivu Univerzity Karlovy
   
10:20 - 10:45
Roger Roberts (Pamäť sveta - UNESCO) – How to distinguish a "data" from a "metadata" at first glance?
   
10:45 - 11:05

Peter Jamnický (Slovenský filmový ústav) – Dlhodobá digitálna prezervácia zdrojového a reštaurovaného filmového materiálu.

Andrej Kulhány (Slovenská národná galéria) – Prínosy archivácie digitálnych objektov v procese digitalizácie galerijných a múzejných zbierok

   
11:05 - 11:20
PRESTÁVKA
   
11:20 - 11:45
MSzabolc Dansc (Národná knižnica Maďarska) – The colourful world of copyright statuses: access data for LTP
   
11:45 - 12:05
Zoltán Lux (Historický archív Maďarskej štátnej bezpečnosti) – New project - implementing an OAIS - compatible long-term archiving system
   
12:05 - 12:30
Stanislav Dzurik (IBM Slovensko, spol. s. r. o) – Moderné trendy v ukladaní veľkého objemu dát
   
12:30 - 13:30
OBED
   
13:30 - 13:55
Peter Hausleitner (Depozit digitálnych prameňov) – Archív Digitálnych prameňov v roku 2022
   
13:55 - 14:20
Márton Németh (Národná knižnica Maďarska) – Special web-archiving projects at the National Széchényi Library
   
14:20 - 14:45
Jasmina Tomašević (Národná knižnica Srbska) – Web content selection in Serbia: Opportunities and challenges
   
14:45 - 15:05
Mátyás Rényi (Národná knižnica Maďarska) – Premis and the preservation metadata in the National Széchényi Library
   
15:05 - 15:20
PRESTÁVKA
   
15:20 - 15:45
Zdeněk Vašek (Univerzita Karlova) – Nástroje pro identifikaci formátu a validaci archivních dokumentu - zkušenosti a výzvy
   
15:45 - 16:05
Petr Kukač (Národná knižnica ČR) – Přechod z technologie IBM Archive na iRODS
   
16:05 - 16:30
Andrej Gurský (Hitachi) – Najnovšie technológie pre LTP od Hitachi Vantara
   
16:30- 17:00
Milan Rakús (vedúci CDA) – Záver konferencie
   
     17:00- 17:30 Exkurzia v CDA

Zmena programu vyhradená

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer