Registračný profil CVTI
Názov inštitúcie Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO 00151882
Oficiálna skratka CVTI SR
Adresa: Lamačská cesta 8/A,
811 04 Bratislava , Slovenská republika
Webová stránka www.cvtisr.sk
Kontaktná osoba - správca DO Jana Kasáková
Telefón: +421 268253175
e-mail: jana.kasakova@cvtisr.sk
Poslanie/mandát inštitúcie Informačná podpora vedy a výskumu
Digitálny repozitár/katalóg LTP Rosetta
URL primo.cvtisr.sk
SW systém ExLibris Rosetta
Objem dát/rozsah bázy neobmedzený
Predmet/Zameranie digitálne objekty z oblasti vedy a výskumu
Charakteristika DO ...................................
Politika správy DO verejne prístupné, prístupné na základe licencie, neverejné
Metóda identifikácie interná
Názov menného podpriestoru   CVTI
Algoritmus tvorby ID URN:NBN:SK:CVTISR="alfanumerický reťazec"
Príklad UUID URN:NBN:SK:CVTISR.0000a
Dátum registrácie/aktualizácie
26.02.2015
04.07.2014
Status registrácie Schválená

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer