Registračný profil GEO
Názov inštitúcie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO 31753604
Oficiálna skratka ŠGÚDŠ
Adresa: Mlynská dolina 1,
817 04 Bratislava 11, Slovenská republika
Webová stránka www.geology.sk
Kontaktná osoba - správca DO RNDr. Štefan Káčer
Telefón: 02/59375155
e-mail: stefan.kacer@geology.sk
Poslanie/mandát inštitúcie ...................................
Digitálny repozitár/katalóg ...................................
URL ...................................
SW systém ...................................
Objem dát/rozsah bázy ...................................
Predmet/Zameranie ...................................
Charakteristika DO ...................................
Politika správy DO ...................................
Metóda identifikácie ...................................
Názov menného podpriestoru   GEO
Algoritmus tvorby ID ...................................
Príklad UUID ...................................
Dátum registrácie/aktualizácie
DD.MM.RRRR
24.2.2015
Status registrácie podaná

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer