Registračný profil VHA
Názov inštitúcie Vojenský historický ústav
IČO 00802751
Oficiálna skratka VHÚ
Adresa: Krajná 27,
821 04 Bratislava, Slovenská republika
Webová stránka www.vhu.sk
Kontaktná osoba - správca DO Mgr. Peter Kralčák, PhD.
Telefón: +421 2 482 077 12
e-mail: peter.kralcak@vhu.sk
Poslanie/mandát inštitúcie ...................................
Digitálny repozitár/katalóg ...................................
URL ...................................
SW systém ...................................
Objem dát/rozsah bázy ...................................
Predmet/Zameranie ...................................
Charakteristika DO ...................................
Politika správy DO ...................................
Metóda identifikácie ...................................
Názov menného podpriestoru   VHA
Algoritmus tvorby ID ...................................
Príklad UUID ...................................
Dátum registrácie/aktualizácie
DD.MM.RRRR
24.2.2015
Status registrácie podaná

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer