Registračný profil CDA
Názov inštitúcie Univerzitná knižnica v Bratislave
IČO 00164631
Oficiálna skratka UKB
Adresa: Michalská 1,
814 17 Bratislava
Webová stránka http://cda.kultury.sk/sk
Kontaktná osoba - správca DO Ing. Milan Rakús
Telefón: +421 918 898 852
e-mail: milan(dot)rakus(at)ulib(dot)sk
Poslanie/mandát inštitúcie Centrálny dátový archív
Digitálny repozitár/katalóg CDA
URL
SW systém CDA
Objem dát/rozsah bázy
Predmet/Zameranie Objekty kategorizované podľa metodického manuálu
Charakteristika DO Komplexné archívne DO vo forme AIP pre LTP
Politika správy DO STN ISO 16363 + STN ISO 14721
Metóda identifikácie automatická
Názov menného podpriestoru   CDA
Algoritmus tvorby ID Kvalifikovaný interný sequencer (BASE32 5+50+5 bit)
Príklad UUID urn:nbn:sk:cda-ac000000000b
Dátum registrácie/aktualizácie
DD.MM.RRRR
25.03.2014
Status registrácie Schválená

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer