Registračný profil PUR
Názov inštitúcie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
IČO 31755194
Oficiálna skratka PÚ SR
Adresa: Cesta na Červený most 6,
814 06 Bratislava, Slovenská republika
Webová stránka http://www.pamiatky.sk/
Kontaktná osoba - správca DO Ľuboslav Škoviera
Telefón: +421 2 204464 368
+421 907 467 737
e-mail: luboslav.skoviera@pamiatky.gpv.sk
Poslanie/mandát inštitúcie ...................................
Digitálny repozitár/katalóg ...................................
URL ...................................
SW systém ...................................
Objem dát/rozsah bázy ...................................
Predmet/Zameranie ...................................
Charakteristika DO ...................................
Politika správy DO ...................................
Metóda identifikácie ...................................
Názov menného podpriestoru   PUR
Algoritmus tvorby ID ...................................
Príklad UUID ...................................
Dátum registrácie/aktualizácie
DD.MM.RRRR
04.07.2014
Status registrácie Schválená

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer