Register URN:NBN: spravuje v súlade s RFC 3188 centrálna národná registračná autorita príslušnej krajiny. Funkciu centrálnej registračnej autority v Slovenskej republike vykonáva Slovenská národná knižnica. Správu registra URN:NBN zabezpečuje Slovenská národná knižnica spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave.
Zástupcom centrálnej registračnej autority je národná agentúra pre medzinárodnú identifikáciu dokumentov. Agentúra spravuje register URN:NBN:SK, rozhoduje o pridelení kódu menného podpriestoru (KMP), poskytuje registrátorom podrobné informácie o pravidlách používania systému a súvisiace konzultácie z oblasti trvalej jednoznačnej identifikácie DO.

Registrátor,
názov projektu
KMP
Registrácia
Slovenská národná knižnica
Digitálna knižnica a digitálny archív
podaná 17.03.2014
schválená
Slovenská národná galéria
Digitálna galéria
Pamiatkový úrad SR
Digitálny pamiatkový fond
podaná: 4.7.2014
schválená: 21.7.2014
Národné osvetové centrum
Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
Harmonizácia informačných systémov
podaná 23.03.2014
schválená 14.04.2014
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
podaná 26.05.2014
schválená 29.05.2014
Slovenský filmový ústav
Digitálna audiovízia
podaná 30.07.2015
schválená 05.08.2015
Múzeum Slovenského národného povstania
Digitálne múzeum
Univerzitná knižnica v Bratislave
Centrálny dátový archív
Depozit digitálnych prameňov
podaná 25.03.2014
schválená 18.08.2014
podaná 30.11.2015
schválená 10.12.2015
Kancelária Ústavného súdu SR
Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu SR
Tlačová agentúra SR
Digitalizácia archívu TASR
Matica slovenská
Digitálny archív Matice slovenskej
Nitriansky samosprávny kraj
Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky
v zbierkach múzeí NSK
Trnavský samosprávny kraj
Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných
pamäťových a fondových inštitúcií TTSK
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho,
vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie
digitálneho obsahu Geofondu a ústrednej geologickej knižnice SR
Vojenský historický ústav
Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ
Prešovský samosprávny kraj
Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK
Centrum vedecko-technických informácií SR
Repozitár Primo
podaná 26.02.2015
schválená 13.03.2015

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer