Registračný profil MSNP

Registračný profil MSNP
Názov inštitúcie Múzeum Slovenského národného povstania
IČO 35986077
Oficiálna skratka MSNP
Adresa: Kapitulská 23,
975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika
Webová stránka http://www.muzeumsnp.sk/
Kontaktná osoba - správca DO ..............................................
Telefón: ...................................
e-mail: ...................................
Poslanie/mandát inštitúcie ...................................
Digitálny repozitár/katalóg ...................................
URL ...................................
SW systém ...................................
Objem dát/rozsah bázy ...................................
Predmet/Zameranie ...................................
Charakteristika DO ...................................
Politika správy DO ...................................
Metóda identifikácie ...................................
Názov menného podpriestoru   ...................................
Algoritmus tvorby ID ...................................
Príklad UUID ...................................
Dátum registrácie/aktualizácie
DD.MM.RRRR
...................................
Status registrácie ...................................