Kampane roku 2016

Aktuálny stav spracovania v lokalite A

Názov kampane

Špecifikácia

   Gbyte

Ukončenie

Kampaň A-SFU-LTO6-20150811-1025 1 SIP (7 LTO6) 11 683,84    20160426
Kampaň DIS-SNP-LTO5-20150827-1400 10 217 DIP (LTO5) 13 783,04    20160519
Kampaň A-B-JAG-20151223-1100 132 808 AIP (30 JAG) 82 793,472    20160108
Kampaň A-B-JAG-20160108-0940 54 309 AIP (25 JAG) 73 133,906    20160112
Kampaň A-SFU-LTO6-20160111-1238 8 SIP (1 LTO6) 1 443,84    20160112
Kampaň A-SNP-HDD-20160112-1200 431 SIP (3 HDD) 10 824,704    20160118
Kampaň A-B-JAG-20160112-1230 201 AIP (2 JAG) 6 075,219    20160113
Kampaň A-B-JAG-20160114-0927 30 272 AIP (23 JAG) 67 996,877    20160118
Kampaň DIS-SNP-ONL-20160118-1000 3 DIP (ONL) 71,68    20160118
Kampaň A-SNP-HDD-20160119-0800 165 SIP (1 HDD) 7 118, 458    20160120
Kampaň A-SNP-HDD-20160120-0945 266 SIP (1 HDD) 7 312,209    20160121
Kampaň A-SNP-HDD-20160121-0800 61 SIP (1 HDD) 3 629,475    20160121
Kampaň A-VHA-ONL-20160127-1330 16 SIP (ONL) 2,3    20160128
Kampaň DIS-SNP-ONL-20160128-1500 20 DIP (ONL) 737,288    20160129
Kampaň A-B-JAG-20160129-0830 6 579 AIP (25 JAG) 65 923,308    20160201
Kampaň A-SFU-LTO6-20160201-0850 27 SIP (2 LTO6) 4 918,927    20160202
Kampaň A-SFU-LTO6-20160202-2030 79 SIP (4 LTO6) 10 013,696    20160203
Kampaň A-SFU-LTO6-20160203-2000 77 SIP (4 LTO6) 10 012,477    20160204
Kampaň A-SFU-LTO6-20160204-1010 14 SIP (1 LTO6) 2 341,601    20160205
Kampaň A-VHA-ONL-20160211-1000 2 SIP (ONL) 0,344    20160211
Kampaň A-B-JAG-20160318-1400 10342 (5 JAG) 11 243,52    20160321
Kampaň A-GEO-LTO5-20160404-1030 550 SIP (1 LTO5) 40,96    20160414
Kampaň A-SNP-LTO6-20160404-1045 1 837 SIP (4 LTO6) 7 475,22    20160428
Kampaň AD-SNP-ONL-20160405-1030 4 DIP (ONL)     20160422
Kampaň A-VHA-ONL-20160405-1035 10 SIP (ONL) 0,36    20160406
Kampaň A-SNP-LTO6-20160405-1400 2 518 SIP (7 LTO6) 16 384    20160504
Kampaň AD-SNP-ONL-20160415-1530 21 DIP (ONL)     20160418
Kampaň A-B-JAG-20160418-1400 150 AIP (2 JAG) 6 184,96    20160419
Kampaň AD-SNP-ONL-20160419-1030 21 DIP (ONL)     20160420
Kampaň A-SFU-LTO6-20160422-1530 23 SIP (2 LTO6) 4 751,36    20160426
Kampaň A-GEO-LTO5-20160425-1430 550 SIP (1 LTO5) 40,96    20160426
Kampaň A-SNP-HDD-20160425-1445 22 SIP (1 HDD) 665,60    20160426
Kampaň AD-SNP-ONL-20160426-1000 2 DIP (ONL)     20160426
Kampaň A-VHA-ONL-20160426-1400 10 SIP (ONL) 0,034    20160426
Kampaň A-NOC-ONL-20160426-1525 9 SIP (ONL) 2,73    20160427
Kampaň A-SFU-LTO6-20160427-1015 24 SIP (3 LTO6) 7 065,60    20160428
Kampaň A-SFU-LTO6-20160428-0935 14 SIP (2 LTO6) 4 587,52    20160429
Kampaň A-VHA-ONL-20160428-1015 20 SIP (ONL) 0,20    20160428
Kampaň A-VHA-ONL-20160429-0930 40 SIP (ONL) 0,43    20160429
Kampaň DIS-SNP-LTO5-20150828-1400 5 509 DIP (LTO5)     pozastavená
Kampaň DIS-SNP-LTO5-20150831-1400 16 481 DIP (LTO5)     pozastavená
Kampaň DIS-SNP-LTO5-20150902-1400 4 436 DIP (LTO5)     pozastavená
Kampaň DIS-SNP-LTO5-20150903-1400 14 843 DIP (LTO5)     20160407
Kampaň DIS-SNP-LTO5-20150904-1400 10 110 DIP (LTO5)     pozastavená
Kampaň A-B-JAG-20160429-1000 853 AIP (11 JAG) 30 044,16    20160502
Kampaň A-SFU-LTO6-20160502-0940 21 SIP (3 LTO6) 6 983,68    20160503
Kampaň A-VHA-ONL-20160502-1400 81 SIP (ONL) 1,02    20160503
Kampaň A-SFU-LTO6-20160503-0810 17 SIP (3 LTO6) 5 324,80    20160504
Kampaň A-VHA-ONL-20160503-1015 100 SIP (ONL) 1,024    20160503
Kampaň A-VHA-ONL-20160504-1430 100 SIP (ONL) 0,86    20160504
Kampaň AD-SNP-ONL-20160504-1515 8 DIP (ONL)     20160505
Kampaň A-VHA-ONL-20160505-0950 89 SIP (ONL) 0,78    20160505
Kampaň A-SFU-LTO6-20160509-1520 1 SIP (4 LTO6) 7 270,40    20160523
Kampaň AD-SNP-ONL-20160510-1400 13 DIP (ONL)     20160512
Kampaň A-VHA-ONL-20160511-0940 102 SIP (ONL) 1,02    20160511
Kampaň AD-SNP-ONL-20160512-1130 3 DIP (ONL)     20160512
Kampaň A-VHA-ONL-20160512-0820 105 SIP (ONL) 1,02    20160512
Kampaň A-VHA-ONL-20160513-0825 150 SIP (ONL) 2,04    20160513
Kampaň A-VHA-ONL-20160516-0835 200 SIP (ONL) 2,56    20160518
Kampaň A-VHA-ONL-20160517-0815 201 SIP (ONL) 2,25    20160517
Kampaň A-VHA-ONL-20160518-0820 200 SIP (ONL) 3,37    20160518
Kampaň A-VHA-ONL-20160519-0810 303 SIP (ONL) 5,12    20160519
Kampaň A-B-JAG-20160519-1200 779 AIP (10 JAG) 27 136    20160523
Kampaň A-VHA-ONL-20160520-0825 400 SIP (ONL) 5,42    20160520
Kampaň A-B-JAG-20160520-1300 4 766 AIP (20 JAG) 54 865,92    20160523
Kampaň A-VHA-ONL-20160523-0840 100 SIP (ONL) 1,84    20160523
Kampaň A-B-JAG-20160523-1330 2 992 AIP (10 JAG) 28 272,64    20160424
Kampaň A-VHA-ONL-20160524-0830 304 SIP (ONL) 9,93    20160525
Kampaň A-B-JAG-20160524-0945 1 489 AIP (20 JAG) 56 473,60    20160526
Kampaň A-VHA-ONL-20160525-1000 505 SIP (ONL) 6,55    20160526
Kampaň A-VHA-ONL-20160525-1000 235 SIP (ONL) 5,11    20160527
Kampaň A-VHA-ONL-20160527-0840 373 SIP (ONL) 7,16    20160530
Kampaň A-VHA-ONL-20160530-0940 351 SIP (ONL) 4,09    20160531
Kampaň AD-SNP-ONL-20160530-1530 3 DIP (ONL)     20160531
Kampaň A-VHA-ONL-20160531-0835 400 SIP (ONL) 1,01    20160531
Kampaň A-VHA-ONL-20160601-0825 255 SIP (ONL) 4,09    20160601
Kampaň A-VHA-ONL-20160602-0835 600 SIP (ONL) 2,09    20160602
Kampaň AD-SNP-ONL-20160602-0930 22 DIP (ONL)     20160602
Kampaň A-VHA-ONL-20160603-0815 306 SIP (ONL) 6,1    20160603
Kampaň A-VHA-ONL-20160606-0820 401 SIP (ONL) 5,12    20160606
Kampaň AD-SNP-ONL-20160607-1015 1 DIP (ONL)     20160607
Kampaň A-B-JAG-20160609-1035 1 AIP (1 JAG) 1 832,96    20160613
Kampaň A-B-JAG-20160609-1050 1 273 AIP (18 JAG) 50 626,96    20160613
Kampaň A-B-JAG-20160610-0930 1 498 AIP (20 JAG) 55 265,28    20160613
Kampaň A-VHA-ONL-20160614-0815 1 246 SIP (ONL) 25,60    20160614
Kampaň A-VHA-ONL-20160615-0855 350 SIP (ONL) 1,12    20160615
Kampaň A-SNA-LTO5-20160615-1045 2 628 SIP (2 LTO5) 2 283,52    20160622
Kampaň A-VHA-ONL-20160616-0845 200 SIP (ONL) 0,73    20160616
Kampaň A-VHA-ONL-20160617-0845 400 SIP (ONL) 1,02    20160622
Kampaň A-SNA-LTO5-20160620-1015 556 SIP (1 LTO5) 1 331,20    20160622
Kampaň A-VHA-ONL-20160622-1110 466 SIP (ONL) 3,07    20160624
Kampaň A-SNP-LTO6-20160622-1210 484 SIP (10 LTO6) 21 504    20160628
Kampaň A-VHA-ONL-20160623-0835 100 SIP (ONL) 0,33    20160623
Kampaň A-PUR-LTO5-20160623-0900 3 SIP (1 LTO5) 51,20    20160624
Kampaň A-VHA-ONL-20160624-0840 521 SIP (ONL) 2,04    20160624
Kampaň A-SNP-LTO6-20160624-1015 259 SIP (4 LTO6) 8 704    20160629
Kampaň AD-SNP-ONL-20160624-1500 2 DIP (ONL)     20160624
Kampaň A-VHA-ONL-20160627-0930 400 SIP (ONL) 1,0    20160627
Kampaň A-VHA-ONL-20160628-1005 301 SIP (ONL) 2,45    20160628
Kampaň A-SNP-LTO6-20160628-1050 301 SIP (6 LTO6) 13045,76    20160629
Kampaň AD-SNP-ONL-20160628-1300 1 DIP (ONL)     20160628
Kampaň A-VHA-ONL-20160629-0905 200 SIP (ONL) 1,63    20160629
Kampaň A-B-JAG-20160629-1120 2 048 AIP (1 JAG) 1300,48    20160629
Kampaň A-VHA-ONL-20160630-0840 100 SIP (ONL) 0,71    20160630
Kampaň A-NOC-ONL-20160630-1010 6 SIP (ONL) 4,30    20160630
Kampaň A-VHA-ONL-20160701-0830 213 SIP (ONL) 1,02    20160701
Kampaň A-SNP-LTO6-20160701-1030 369 SIP (6 LTO6) 10936,32    20160706
Kampaň A-SNP-LTO6-20160711-0945 330 SIP (9 LTO6) 15 360    20160713
Kampaň A-GEO-LTO5-20160711-1030 7 939 SIP (1 LTO5) 583,65    20160714
Kampaň A-SNP-LTO6-20160713-0815 609 SIP (10 LTO6) 20 480    20160714
Kampaň A-NOC-ONL-20160715-1440 2 SIP (ONL) 0,130    20160715
Kampaň A-SNP-LTO6-20160715-1530 1 072 SIP (10 LTO6) 20 804,915    20160718
Kampaň A-SNP-LTO6-20160720-1120 281 SIP (9 LTO5) 10 035,2    20160721
Kampaň A-NOC-ONL-20160721-0845 1 SIP (ONL)     20160721
Kampaň A-B-JAG-20160722-1045 1 912AIP (20 JAG) 55 828,48    20160725
Kampaň A-SFU-LTO6-20160725-1010 1 SIP (5 LTO6) 7 270,4    20160729
Kampaň A-SFU-LTO6-20160727-1300 1 SIP (5 LTO6) 7 782,4    20160801
Kampaň A-SFU-LTO6-20160801-1030 2 SIP (10 LTO6) 15 298, 56    20160824
Kampaň AD-SNP-ONL-20160801-1230 1 DIP     20160801
Kampaň AD-SNP-ONL-20160803-1130 3 DIP     20160803
Kampaň A-VHA-ONL-20160805-0915 79 SIP (ONL) 3,072    20160805
Kampaň A-SFU-LTO6-20160808-0945 1 SIP (5 LTO6) 7 260,16    20160810
Kampaň A-VHA-ONL-20160809-0845 55 SIP (ONL) 2,24    20160809
Kampaň A-VHA-ONL-20160815-0840 63 SIP (ONL) 3,81    20160815
Kampaň AD-SNP-ONL-20160815-1530 20 DIP (ONL)     20160815
Kampaň AD-SNP-ONL-20160826-0800 1 DIP (ONL)     20160826
Kampaň AD-SNP-LTO5-20160830-1000 38 DIP (LTO5)     20160830
Kampaň A-UKB-ONL-20160831-1505 1 SIP (ONL)     20160831
Kampaň A-UKB-ONL-20160902-0936 1 SIP (ONL)     20160902
Kampaň A-UKB-ONL-20160902-1030 1 SIP (ONL)     20160902
Kampaň A-UKB-ONL-20160902-1150 1 SIP (ONL)     20160902
Kampaň A-UKB-ONL-20160902-1450 1 SIP (ONL)     20160902
Kampaň A-VHA-ONL-20160906-0815 71 SIP (ONL) 1,827    20160906
Kampaň AD-SNP-ONL-20160909-0900 3 DIP (ONL) 80,896    20160909
Kampaň A-PUR-LTO5-20160920-1450 2 SIP (ONL)     20160926
Kampaň AD-SNP-ONL-20160921-1000 12 DIP (ONL)     20160921
Kampaň AD-SNP-LTO5-20160929-0830 19 DIP (ONL)     20160929
Kampaň AD-SNP-LTO5-20160930-1240 27 DIP (ONL)     20160930
Kampaň A-VHA-ONL-20161006-1135 509 SIP (ONL) 10,159    20161006
Kampaň A-UKB-ONL-20161007-1400 1 SIP (ONL)     20161007
Kampaň A-UKB-ONL-20161010-0810 1 SIP (ONL)     20161010
Kampaň A-UKB-ONL-20161010-0919 1 SIP (ONL)     20161010
Kampaň A-UKB-ONL-20161010-1027 1 SIP (ONL)     20161010
Kampaň A-SFU-LTO6-20161010-1040 1 SIP (ONL) 8 806,4    20161019
Kampaň A-UKB-ONL-20161010-1131 1 SIP (ONL)     20161010
Kampaň A-UKB-ONL-20161010-1317 1 SIP (ONL)     20161010
Kampaň A-UKB-ONL-20161010-1416 1 SIP (ONL)     20161010
Kampaň A-UKB-ONL-20161011-0810 1 SIP (ONL) 0,310426    20161011
Kampaň A-VHA-ONL-20161011-0950 145 SIP (ONL)     20161011
Kampaň A-UKB-ONL-20161014-1113 1 SIP (ONL)     20161014
Kampaň A-VHA-ONL-20161017-1315 20 SIP (ONL)     20161017
Kampaň A-VHA-ONL-20161018-1400 196 SIP (ONL) 2,236    20161018
Kampaň AD-SNP-ONL-20161019-1530 11 DIP (ONL)     20161019
Kampaň AD-SNP-LTO5-20161020-1330 11 DIP     20161020
Kampaň A-UKB-ONL-20161021-1351 1 SIP     20161021
Kampaň A-VHA-ONL-20161024-0925 26 SIP     20161024
Kampaň A-UKB-ONL-20161024-1252 1 SIP     20161024
Kampaň A-UKB-ONL-20161024-1409 1 SIP     20161024
Kampaň A-VHA-ONL-20161028-1230 37 SIP     20161028
Kampaň A-SFU-LTO6-20161031-0900 5 SIP 7557,12    20161107
Kampaň A-VHA-ONL-20161102-1400 52 SIP     20161102
Kampaň A-VHA-ONL-20161107-0925 160 SIP     20161107
Kampaň A-SFU-LTO6-20161108-1000 1 SIP (5 LTO6) 7623,18    20161206
Kampaň A-VHA-ONL-20161114-0930 55 SIP (ONL)     20161114
Kampaň A-VHA-ONL-20161115-0755 74 SIP (ONL)     20161115
Kampaň A-SFU-LTO6-20161121-0900 1 SIP (4 LTO6) 6666,24    20161124
Kampaň AD-SNP-ONL-20161121-1035 1 DIP (ONL)     20161121
Kampaň A-UKB-ONL-20161129-1040 1 SIP (ONL)     20161129
Kampaň A-SFU-LTO6-20161129-1420 1 SIP (5 LTO6) 7633,44    20161208
Kampaň A-UKB-ONL-20161130-1350 1 SIP (ONL)     20170224
Kampaň A-VHA-ONL-20161201-0925 161 SIP (ONL) 320    20161201
Kampaň A-UKB-ONL-20161201-1010 1 SIP (ONL)     20161201
Kampaň A-UKB-ONL-20161202-1420 1 SIP (ONL)     20161202
Kampaň A-UKB-ONL-20161205-0925 5 SIP (ONL)     20161205
Kampaň A-SFU-LTO6-20161205-1055 1 SIP (4 LTO6) 7 618,56    20161219
Kampaň A-UKB-ONL-20161205-1337 11 SIP (ONL)     20161205
Kampaň A-UKB-ONL-20161205-1607 5 SIP (ONL)     20161205
Kampaň AD-SNP-LTO5-20161206-0900 888 DIP     20161215
Kampaň A-VHA-ONL-20161206-1105 67 SIP (ONL)     20161206
Kampaň A-UKB-ONL-20161206-1458 8 SIP (ONL)     20161207
Kampaň A-UKB-ONL-20161207-1037 2 SIP (ONL)     20161230
Kampaň A-UKB-ONL-20161207-1530 3 SIP (ONL)     20161208
Kampaň A-UKB-ONL-20161208-1414 5 SIP (ONL)     20161209
Kampaň A-UKB-ONL-20161208-1455 6 SIP (ONL)     20161209
Kampaň A-SNG-ONL-20161215-1200 30 SIP (ONL) 34,39    20161215
Kampaň A-VHA-ONL-20161215-1040 10 SIP (ONL) 0,024    20161215
Kampaň A-SFU-LTO6-20161219-0935 2 SIP (10 LTO6) 16 076,8    20170102
Kampaň AD-SNP-ONL-20161220-1000 15 DIP (ONL)     20161220
Kampaň A-SNG-ONL-20161221-0935 10 SIP (ONL)     20161221

Aktuálny stav spracovania v lokalite B

Názov kampane

Špecifikácia

   Gbyte

Ukončenie

Kampaň B-SNP-LTO6-20151229-1000 830 SIP (13 LTO6) 23 216,188    20160104
Kampaň B-SNP-LTO6-20151229-1030 1 013 SIP (13 LTO6) 26 467,883    20160107
Kampaň B-SNP-LTO5-20151229-1100 199 SIP (7 LTO5) 6 995,774    20160104
Kampaň B-SNP-LTO5-20151230-0123 272 SIP (11 LTO5) 11 804,466    20160104
Kampaň B-A-JAG-20160129-0939 222 AIP (3 JAG) 7 526,629    20160129
Kampaň B-A-JAG-20160218-0945 921 AIP (12 JAG) 32 267,587    20160219
Kampaň B-A-JAG-20160226-1015 395 AIP (28 JAG) 77 357,569    20160420
Kampaň DIS-SNP-ONL-20160317-1000 8 DIP (ONL) 74,02    20160317
Kampaň B-PUR-LTO5-20160318-0945 2 SIP (1 LTO5) 25,6    20160321
Kampaň DIS-SNP-ONL-20160323-1340 1 DIP (ONL) 3,25    20160323
Kampaň B-SLK-ONL-20160404-1015 14 SIP (ONL) 102,40    20160428
Kampaň B-SNP-LTO5-20160411-0945 430 SIP (10 LTO5) 10 956,80    20160418
Kampaň B-SNP-LTO6-20160411-0950 331 SIP (6 LTO6) 0,10    20150418
Kampaň B-SNP-LTO5-20160415-1030 400 SIP (12 LTO5) 13 670,40    20160419
Kampaň B-SNP-LTO6-20160415-1045 2 812 SIP (8 LTO6) 15 810,56    20160420
Kampaň B-SNP-LTO6-20160418-1100 332 SIP (6 LTO6) 12 400,64    20160420
Kampaň B-SNP-LTO5-20160418-1115 358 SIP (10 LTO5) 11 960,32    20160426
Kampaň B-SNP-LTO6-20160419-1330 292 SIP (5 LTO6) 10 301,44    20160422
Kampaň B-SNP-LTO5-20160419-1345 533 SIP (15 LTO5) 15 124,48    20160428
Kampaň B-SNP-LTO6-20160421-1030 543 SIP (10 LTO6) 17 141,76    20160425
Kampaň B-SNP-LTO6-20160422-1215 3 730 SIP (7 LTO6) 11 038,72    20160426
Kampaň B-SNP-LTO6-20160425-1130 278 SIP (6 LTO6) 12 195,84    20160427
Kampaň B-SNP-LTO5-20160425-1145 354 SIP (15 LTO5) 15 994,88    20160429
Kampaň B-SNP-LTO6-20160426-1206 904 SIP (19 LTO6) 37 406,72    20160502
Kampaň BD-SNP-ONL-20160426-1330 1 DIP (ONL)     20160427
Kampaň B-SNP-LTO5-20160427-0827 670 SIP (26 LTO5) 27 238,40    20160503
Kampaň B-SNP-LTO6-20160430-0949 724 SIP (15 LTO6) 30 238,72    20160504
Kampaň B-A-JAG-20160430-1001 2 344 AIP (5 JAG) 9 728    20160502
Kampaň B-SNP-LTO5-20160502-1444 462 SIP (16 LTO5) 17 633,28    20160505
Kampaň B-NOC-ONL-20160503-1130 79 SIP (ONL) 7,1    20160520
Kampaň B-SNP-LTO5-20160503-1533 489 SIP (16 LTO5) 17 868,80    20160510
Kampaň B-SNP-LTO5-20160505-1505 471 SIP (15 LTO5) 17 971,20    20160512
Kampaň B-SNP-LTO5-20160510-1015 432 SIP (15 LTO5) 17 070,08    20160513
Kampaň B-NOC-ONL-20160512-0905 2 SIP (ONL) 0,10    20160512
Kampaň B-A-JAG-20160516-0945 2 217AIP (14 JAG) 36 198,40    20160519
Kampaň B-NOC-ONL-20160516-1400 1 SIP (ONL)     20160516
Kampaň B-NOC-ONL-20160516-1400 2 SIP (ONL dodatok)     20160518
Kampaň B-NOC-ONL-20160603-1100 3 SIP (ONL)     20160603
Kampaň BD-SNP-ONL-20160603-1400 6 DIP (ONL)     20160603
Kampaň BD-SNP-ONL-20160607-1030 1 DIP (ONL)     20160607
Kampaň B-A-JAG-20160609-1000 1 865 AIP (2 JAG) 38,91    20160609
Kampaň B-A-JAG-20160609-1035 1 303 AIP (3 JAG) 7 055,36    20160613
Kampaň B-NOC-ONL-20160615-1340 1 SIP (ONL)     20160718
Kampaň B-SNP-LTO6-20160627-1111 1 627 SIP (26 LTO6) 48148,48    20160704
Kampaň B-SNP-LTO5-20160627-1127 607 SIP (14 LTO5) 15564,80    20160628
Kampaň B-SLK-ONL-20160708-0930 15 SIP (ONL) 3,31    20160708
Kampaň B-NOC-ONL-20160718-1430 1 SIP (ONL) 0,065    20160718
Kampaň B-A-JAG-20160721-1021 2566 AIP (5 JAG) 15 365, 427    20160802
Kampaň B-A-JAG-20160722-0722 11 156 AIP (23 JAG) 52 279, 193    20160725
Kampaň B-A-JAG-20160819-0919 10 190 AIP (24 JAG) 64857,6    20160824
Kampaň B-A-JAG-20160824-1050 10 190 AIP (6 JAG)     20160824
Kampaň BD-SNP-ONL-20160909-1130 3 DIP (ONL) 80,896    20160909
Kampaň BD-SNP-ONL-20160921-1500 12 DIP (ONL)     20160922
Kampaň B-A-JAG-20160923-0943 AIP (7 JAG)     20160926
Kampaň B-A-JAG-20161026-0926 576 AIP (4 JAG) 12,452    20161207
Kampaň B-SNP-LTO6-20161026-0944 2750 SIP (10 LTO6) 18 458,726    20161102
Kampaň B-SNP-LTO6-20161102-0922 SIP (13 LTO6)     20161205
Kampaň BD-SNP-ONL-20161108-1000 6 DIP (ONL)     20161108
Kampaň BD-SNP-ONL-20161121-1530 5 DIP (ONL)     20161121
Kampaň B-SNG-ONL-20161130-0850 199 SIP (ONL) 306,505    20161202
Kampaň B-SNP-LTO5-20161207-1015 240 SIP (ONL) 4392,96    20161209
Kampaň B-A-JAG-20161212-0912 (9 JAG) 4392,96    20161215
Kampaň BD-SNP-ONL-20161213-1600 10 DIP (ONL)     20161214
Kampaň B-SFU-LTO6-20161214-1107 2 SIP (8 LTO6)     20161227
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer