Registračný profil NOC
Názov inštitúcie Národné osvetové centrum
IČO 00164615
Oficiálna skratka NOC
Adresa: Námestie SNP 12,
812 34 Bratislava 1, Slovenská republika
Webová stránka http://www.nocka.sk/
Kontaktná osoba - správca DO Richard Hrabčák
Telefón: +421-2-20471212
e-mail: cair(at)nocka(dot)sk
Poslanie/mandát inštitúcie Národný register kultúrnych objektov
Národný register digitálnych objektov
Národný register autorít
Národný register autorských práv
Digitálny repozitár/katalóg CAIR
URL
SW systém
Objem dát/rozsah bázy 300
Predmet/Zameranie Objekty kategorizované podľa metodického manuálu
Charakteristika DO Objekty celého kultúrneho sektoru
Politika správy DO Sprístupňovanie
Metóda identifikácie Interné generovanie založené na inkrementácii
Názov menného podpriestoru   CAIR
Algoritmus tvorby ID Interné generovanie založené na inkrementácii
Príklad UUID urn:nbn:sk:cair-do123456
Dátum registrácie/aktualizácie
DD.MM.RRRR
24.03.2014
Status registrácie Schválená

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer