Info ikona  Názov inštitúcie
Info ikona  IČO
Info ikona  Oficiálna skratka
Info ikona  Adresa
Info ikona  Webová stránka
Info ikona  Kontaktná osoba
Info ikona  Telefón
Info ikona  e-mail
Info ikona  Mandát inštitúcie
Info ikona  Digitálny repozitár
Info ikona  OAIPMH
Info ikona  URL
Info ikona  SW systém
Info ikona  Objem dát
Info ikona  Predmet/Zameranie
Info ikona  Charakteristika DO
Info ikona  Politika správy DO
Info ikona  Metóda identifikácie
Info ikona  Menný podpriestor
Info ikona  Algoritmus tvorby ID
Info ikona  Príklad UUID
Info ikona  Dátum
Túto registráciu si želám Podať  
                  Upraviť  
                    Zrušiť  
Dátum Podpis Registrátor
Dátum Podpis Registračná autorita

     

Na vyplnenie a tlač registračného listu prosím používajte prehliadač Google Chrome, alebo Mozilla Firefox. Pre najoptimálnejšie zobrazenie používajte prosím prehliadač Mozilla Firefox.
 
Formulár po vyplnení najprv vytlačte, potom odošlite a opečiatkovaný prosím zašlite poštou na adresu centrálnej registračnej autority:
 
Slovenská národná knižnica
Národná agentúra ISBN/Národná registračná autorita URN:NBN
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zodpovedné osoby na e-mailovej adrese:
registracia_urn@ulib.sk

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer