Montáž nábytku

fotogaléria


PP - podzemné podlažie
NP - nadzemné podlažie
NN - nízke napätie