Informácie

Informačná tabuľa

 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačová správa I
Tlačová správa II
Abstrakt CDA v AJ
Verejné obstarávania
Prezentácie projektu
Správy z masmédií
Odkazy
Predĺženie doby realizácie projektu
Vaše otázky
Certifikácia