Podpísanie realizačnej zmluvy

Dňa 31. mája 2012 došlo k podpisu realizačnej zmluvy o dodávke zariadení a súvisiacich služieb na realizáciu technického riešenia národného projektu č. 8 - Centrálny dátový archív (CDA) medzi objednávateľom - Univerzitnou knižnicou v Bratislave a dodávateľom VT Group a.s.
Zmluva bola podpísaná na základe rámcovej zmluvy č. MK-27/2010-M s finančným plnením v celkovej výške 23 574 726,20 € (bez DPH). Podpis zmluvy je významným míľnikom v rámci plnenia hlavnej aktivity č. 2 - Realizácia technického riešenia IKT projektu CDA.
 
ikona pdf  Realizačná zmluva (.pdf, 724 kB)
ikona pdf  Rámcová dohoda (.pdf, 2 587 kB)