Ukončenie rekonštrukcie objektu Klariská 3-5

Dňa 30. júna 2014 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení užívania stavby "Stavebné úpravy objektu Klariská 3 - 5 pre technologické a administratívne účely". Daný míľnik zavŕšil kľúčovú podaktivitu v rámci hlavnej aktivity "Realizácia projektového zázemia a vybudovanie non-IKT infraštruktúry CDA".
Pozrite si fotogalériu z ukončenia rekonštrukcie objektu Klariská 3-5
.