Odhalenie informačnej tabule CDA v priestoroch SNK

fotogaléria