Stavebné úpravy objektu Klariská 3-5 pre technologické a administratívne účely CDA

fotogaléria


PP - podzemné podlažie
NP - nadzemné podlažie
NN - nízke napätie