Dôveryhodné úložisko

Centrálny dátový archív sa navrhol a funguje v súlade s požiadavkami a normami pre dôveryhodné dlhodobé úložiská (ISO 16363, ISO 14721). Splnenie podmienok certifikácie sa preukazuje súbormi dokumentov, ktoré odpovedajú nasledovným oblastiam prevádzky a riadenia:

A. Organizačná infraštruktúra
B. Manažérstvo digitálnych objektov
C. Infraštruktúra a riadenie bezpečnostných rizík