Plánuje UKB nejaké...

Plánuje UKB nejaké záťažové testy systému CDA? Ak áno, kedy môžu prebehnúť?
[R. Machel, 20. 5. 2013]
 

Záťažové testy sú štandardnou súčasťou procesu implementácie. Tieto testy sa vykonávajú pre jednotlivé komponenty systému CDA priebežne podľa harmonogramu realizácie a uvádzania do prevádzky. Finálne záťažové testy so zameraním na vklad a výber dát spadajú do rámca plnoautomatizovaného režimu a budú predmetom odpovedajúceho preberacieho konania.
[A. Androvič, 24. 5. 2013]

Späť