Kedy bude UKB...

Kedy bude UKB (ako realizátor systému CDA) pripravená na ukladanie dát do archívu (CDA)? [R. Machel, 20. 5. 2013]
 
V schválenej ŽoNFP projektu CDA sa predpokladal začiatok vstupu dát v 1. štvrťroku 2013. Vklad prvého dokumentu do CDA vo forme štandardného vstupného balička (SIP) sa uskutočnil 26. septembra 2012. Odvtedy je UKB pripravená na plnohodnotný príjem a ukladanie dát do archívu CDA v asistovanom režime. Počnúc 3. štvrťrokom 2013 sa podľa harmonogramu implementácie zavedie plnoautomatizovaný režim ukladania dát do archívu. Iniciálna príprava na ukladanie dát a úvodné nastavenie procesných a komunikačných rozhraní vyžaduje približne 5 pracovných dní od prvého oznámenia termínu pripravenosti vkladateľa (PFI).
[A. Androvič, 24. 5. 2013]

Späť