Implementačný tím

Por.
č.
Funkcia
Meno
E- mail
Tel. č.
1. Správca CDA
Ing. Milan Rakús
milan(dot)rakus(at)ulib(dot)sk
+421 918 656 914
+421 43 2431 339
2. Vedúci oddelenia informačných technológií Ing. Ondrej Kádár ondrej(dot)kadar(at)ulib(dot)sk
+421 918 656 776
+421 2 2046 6710
3. Špecialista IT Ing. Jaroslav Zeman jaroslav(dot)zeman(at)ulib(dot)sk
+421 918 657 162
+421 2 2046 6708
4. Administrátor IS Ing. Stanislav Lichý stanislav(dot)lichy(at)ulib(dot)sk
+421 918 656 875
+421 43 2431 329
5. Vedúci oddelenia informačných systémov Ing. Juraj Strnisko juraj(dot)strnisko(at)ulib(dot)sk
+421 918 657 043
+421 43 2451 329
6. Pomocný technik - referent OIT Ing. Štefan Sebeš stefan(dot)sebes(at)ulib(dot)sk
+421 918 657 109
+421 2 2046 6713
7. Administrátor IS Ing. Alena Špániková alena(dot)spanikova(at)ulib(dot)sk
+421 918 656 770
+421 43 2431 339
8. Administrátor/správca záloh a
pamäťových médií
Ing. František Mrenica frantisek(dot)mrenica(at)ulib(dot)sk
+421 918 657 129
+421 43 2431 329
9. Referent OIS Ing. Roman Král roman(dot)kral(at)ulib(dot)sk
+421 918 657 297
+421 2 2046 6711
10. Vedúca oddelenia informačných
procesov
Mgr. Katarína Tomková katarina(dot)tomkova(at)ulib(dot)sk
+421 918 657 222
+421 2 2046 6705
11. Referent pre metodiku a kvalitu
informačných procesov
Ing. Angelika Švajdlenková angelika(dot)svajdlenkova(at)ulib(dot)sk
+421 918 657 179
+421 2 2046 6707
12. Referent pre logistiku a zber dát Mgr. Helena Boskovičová helena(dot)boskovicova(at)ulib(dot)sk
+421 918 657 226
+421 2 2046 6702