Podpísané dohody (platné do 31.12.2014)

Podpísané dohody o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA medzi Univerzitnou knižnicou v Bratislave (uschovávateľ) a jednotlivými Pamäťovými a fondovými inštitúciami (vkladatelia):

Podpísané dohody s prílohami (platné do 31.12.2014)
ikona pdf  Pamiatkový úrad SR (.pdf, 1665 kB)
Dohoda s prílohami - PÚ SR (ownCloud)
ikona pdf  Slovenský národný archív (.pdf, 1604 kB)
Dohoda s prílohami - SNA (ownCloud)
ikona pdf  Múzeum Slovenského národného povstania (.pdf, 1915 kB)
ikona zip  Prílohy - MSNP (.zip, 1230 kB)
ikona pdf  Dodatok č.1 k MSNP (.pdf, 318 kB)
ikona pdf  Dodatok č.2 k MSNP (.pdf, 317,96 kB)
ikona pdf  Štátna vedecká knižnica v Prešove (.pdf, 1020 kB)
ikona zip  Prílohy - SVK (.zip, 1630 kB)
ikona pdf  Slovenská národná galéria (.pdf, 428 kB)
ikona zip  Prílohy - SNG (.zip, 1230 kB)
ikona pdf  Slovenský filmový ústav (.pdf, 1580 kB)
ikona zip  Prílohy - SFÚ (.zip, 1960 kB)
ikona pdf  Slovenská národná knižnica (.pdf, 2000 kB)
ikona zip  Prílohy - SNK (.zip, 1620 kB)
ikona pdf  Národné osvetové centrum (.pdf, 414 kB)
ikona zip  Prílohy - NOC (.zip, 1770 kB)
ikona pdf  Univerzitná knižnica v Bratislave (.pdf, 822 kB)
ikona zip  Prílohy - UKB (.zip, 1820 kB)
ikona pdf  Kancelária ústavného súdu SR (.pdf, 822 kB)
ikona zip  Prílohy - KUS SR (.zip, 1950 kB)