Kto zabezpečí magnetopáskové...

Kto zabezpečí magnetopáskové mechaniky LTO pre žiadateľov/riešiteľov dopytových projektov?
[admin, 20. 2. 2013]

Projekt CDA zabezpečuje pre projekty v rámci OPIS PO2 zber údajov zo zberných lokalít a príslušné LTO médiá. V prípade ak žiadateľ/riešiteľ projektu plánuje využiť na expedovanie dát LTO technológiu, je potrebné aby ich použitie konzultoval s riešiteľom projektu CDA (UKB) a SORK pre OPIS PO2. V uvedenom prípade je potrebné z hľadiska objemu generovaných dát zvážiť rentabilitu nákupu LTO technológie oproti využitiu iných typov médií (externé HDD, SSD).
[I. Ciglan, 21. 2. 2013]

Späť