Na akých médiách...

Na akých médiách sa budú expedovať dáta od digitalizátorov do CDA?
[admin, 20. 2. 2013]

Z hľadiska koncepcie CDA je pre vstup dát využívané páskové médium LTO-5 (Ultrium). V prípade menších objemov dát (spravidla menej ako 2 TB na jedno zberové okno) je možný vstup aj z iných typov médií napr. externé disky (eSATA/USB), SSD disky a pod. V prípade použitia iného typu média ako LTO, je potrebné ich použitie vopred konzultovať s riešiteľom projektu CDA.
[I. Ciglan, 21. 2. 2013]

Späť