Ktoré parametre štandardných certifikácií...

Ktoré parametre štandardných certifikácií CDA už teraz spĺňa a ktoré naopak nie?
[R. Machel, 20. 5. 2013]

 
CDA je projektovaný a realizovaný tak, aby od začiatku spĺňal parametre a mohol byť certifikovaný podľa nasledovných štandardov:
- ISO 14 721:2012 Space data and information transfer systems - Open archival information system -     Reference model
- ISO/IEC 27001 Information technology - Security techniques - Information security management systems -     Requirements
- ISO 27002 Information technology - Security techniques - Code of practice for information security     management
- ISO 16 363:2012 Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital     repositories
 
Architektúra a funkcionalita CDA dôsledne vychádza zo špecifikácií ISO 14 721:2012 Otvorený archívny informačný systém a predstavuje vzorovú implementáciu daného modelu. Certifikácia podľa ISO 16 363:2012 predstavuje komplexné posudzovanie množstva parametrov a kritérií, ktoré zahŕňajú:
- Organizačnú infraštruktúru
- Manažment digitálnych objektov
- Technológie, technickú infraštruktúru a bezpečnosť.
 
Certifikačné podklady sa postupne pripravujú vo forme prevádzkových dokumentov CDA. Jednotlivé štruktúry a aktivity sa postupne implementujú s výhľadom finálnej certifikácie v roku 2014.
[A. Androvič, 23. 5. 2013]

Späť