Archív musí pripraviť svojich pracovníkov na potrebné zručnosti a musí zabezpečiť ďalší rozvoj. Archív by mal byť schopný dokumentovať potrebné zručnosti, úlohy, popisy práce a plány rozvoja.

A.2.1 Úložisko musí mať identifikované a stanovené povinnosti, ktoré potrebuje na plnenie svojej funkcie. Úložisko musí ustanoviť pracovníkov so zodpovedajúcou kvalifikáciou a skúsenosťami, ktorí budú tieto povinnosti plniť.

ikona word  Osobné plány rozvoja (.doc, 595 kB)
ikona word  
Personálne zabezpečenie CDA (.doc, 706 kB)
ikona word  Rozvoj ľudských zdrojov (.doc 621 kB)

A.2.1.1 Úložisko musí mať identifikované a stanovené povinnosti, ktoré potrebuje na plnenie svojej funkcie.

Je to nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby úložisko dokázalo splniť všetky úlohy, súvisiace s dlhodobým uchovávaním a manažmentom dátových objektov

A.2.1.2 Úložisko musí mať zodpovedajúci počet pracovníkov, potrebný na podporu všetkých funkcií a služieb.

Je to nevyhnutné preto, aby sa zabezpečil počet pracovníkov primeraný úlohe uchovávať digitálny obsah a prevádzkovanie bezpečného a kvalitného úložiska

ikona word  Organizačná štruktúra CDA (.doc 588 kB)

A.2.1.3 Úložisko musí mať aktívny program profesijného rozvoja, ktorý poskytuje pracovníkom možnosť rozvoja zručností a odbornosti.

Je to nevyhnutné preto, aby sa zabezpečil rozvoj zručností pracovníkov, zodpovedajúci zmenám technológie a postupov uchovávania používaných v úložisku.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer