Trvalá identifikácia digitálnych objektov

Implementácia trvalej jednoznačnej identifikácie digitálnych objektov je základným predpokladom fungovania dôveryhodných informačných systémov na spracovanie, sprístupňovanie a dlhodobé uchovávanie digitálnych informačných prameňov. Know-How v tejto oblasti sa opiera najmä o dlhodobé tradície bibliografickej kontroly tradičných publikácií a dokumentov (ISBN, ISSN, ...) a intenzívne rozvíja zároveň s potrebami internetu. Identifikačný systém, ktorý sa navrhol pre projekty OPIS PO2 je podrobne diskutovaný a opísaný v Metodickom manuáli pre zabezpečenie jednoznačnej a trvalej identifikácie konvertovaných objektov č.18 (pozri ID referencie).

Identifikačný systém URN:NBN:SK je určený pre pamäťové a ďalšie inštitúcie z oblasti kultúrneho dedičstva na účely trvalej identifikácie digitálnych objektov v informačných systémoch na správu, uchovávanie a sprístupňovanie. Identifikačný systém slúži knižniciam a iným inštitúciám pre potreby trvalej identifikácie digitálnych objektov. Digitálny objekt je objekt, ktorý sa má dlhodobo archivovať a trvale sprístupňovať. Vzniká z digitalizácie v súčasných digitalizačných projektoch.

Register URN:NBN:SK

Registrácia SK:PFI

ID Referencie

ID systém CDA

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer