Čas        
Prezentujúci
9:00 - 9:15
Ing. Silvia Stasselová (Generálna riaditeľka UKB, SR) - Príhovor a otvorenie
9:15 - 9:30
Ing. Milan Rakús (Poverený riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie UKB, SR) - Úvodné slovo k programu konferencie
9:30 - 09:55
Ing. Milan Rakús (Vedúci odboru a správca CDA UKB, SR), Ing. Juraj Strnisko (IT špecialista CDA UKB, SR) – Stav a perspektívy rozvoja Centrálneho dátového archívu
09:55 - 10:20
Mgr. Zuzana Kvašová (Ředitelka Odboru digitálních fondů, Národní knihovna České republiky) – Stav dlouhodobé archivace v NK ČR
10:20 - 10:45
dr inż. Piotr Pałka (Special assistant, Warsaw University of Technology, Poland) – Dlhodobé digitálne uchovávanie v Poľsku: skúsenosti dizajnérov CREDO (Long-term digital preservation in Poland: CREDO designers experience)
10:45 - 11:00
Prestávka
11:00 - 11:25
György Drucker (Project consultant, National Széchényi Library, Budapest, Hungary) – Požiadavky a plány dlhodobého uchovávania v Maďarskej národnej knižnici (Long Term Preservation requirements and plans in the Hungarian National Library)
11:25 - 11:50
Miklós Lendvay (IT director, National Széchényi Library, Budapest, Hungary) – Od minulosti po večnosť – Dlhodobé uchovanie získané z kooperačnej platformy, akou je FOLIO, a nové modely dát, ako napríklad FRBR (From the Past to Eternity – Long Term Preservation Derived From a Collaborative Platform such as FOLIO and New Data Models such as FRBR)
11:50 - 12:15
Bc. Jiří Bernas (Vývojový pracovník systému výpočetní techniky, NA ČR) – Národní digitální archiv oslaví 3. narozeniny
12:15 - 13:00
Prestávka na obed
13:00 - 13:25
Ing. Petr Kukač (Ředitel Odboru digitalizace, Národní knihovna České republiky) – Udržitelnost NDK, rozvoj digitalizačního pracoviště NK a MZK a jejich vztah k dalším knihovnám
13:25 - 13:50
PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D., Mgr. Petr Cajthaml, Mgr. Eliška Pavlásková, Ph.D. (Ústav dejín Univerzity Karlovy a Archív Univerzity Karlovy, ČR) – Perspektivy digitální archivace v archivech mimo státní archivní síť na příkladu Univerzity Karlovy
13:50 - 14:15
Mgr. Zoltán Lux (Head of Department of IT and Electronic Documents, National Archives of Hungary, Budapest, Hungary) – Implementácia nových technológií na zabezpečenie trvalej udržateľnosti digitálneho obsahu (Implementation of new technologies to ensure the sustainability of digital content)
14:15 - 14:40
Ing. Stanislav Dzúrik (Storage Specialist, IBM Slovakia, SR) – Je páska stále moderné médium pre archiváciu dát?
14:40 - 15:00
Prestávka
15:00 - 15:25
Ľubomír Hribík (TEMPEST a.s., SR) - Dospievajúci Digitálny Archív
15:25 - 15:50
Márton Németh (Digital Librarian, National Széchényi Library, Budapest, Hungary) – Školenie webovej archivácie (The education of web-archiving)
15:50 - 16:15
Ing. Andrej Bizík (Správca systému DIP UKB, SR) – Dlhodobé uchovávanie slovenského archívu digitálnych prameňov
16:15 - 16:40
Ing. Jaroslav Zeman (IT špecialista, CDA UKB, SR) - Diseminácia uložených archivovaných údajov z pohľadu zachovania dlhodobej ochrany archívu.
16:40 - 17:00
Ing. Milan Rakús (Poverený riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie UKB, SR) – Záver konferencie
17:00- 17:30
Exkurzia v CDA

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer