B.3 Plánovanie uchovávania

B.3.1 Úložisko musí mať zdokumentované stratégie uchovávania týkajúce sa svojho vlastného obsahu.

Táto podmienka je dôležitá, aby bolo zrejmé, ako úložisko plánuje zabezpečiť trvalú dostupnosť a použiteľnosť informácií pre budúce generácie.

ikona word  Poslanie CDA (.doc 739 kB)

ikona word  Politika zberu CDA (.doc 739 kB)

ikona word  Politika uchovávania CDA (.doc 739 kB)

B.3.2 Úložisko musí mať zavedené mechanizmy sledovania svojho prostredia uchovávania.

Táto podmienka je dôležitá, aby úložisko mohlo reagovať na zmeny, a tak zabezpečiť, že určené spoločenstvo bude stále rozumieť uchovávaným informáciám a bude ich môcť používať.

ikona word  Určené spoločenstvo CDA (.doc, 603 kB)

ikona word  Generická dohoda o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu (.doc, 688 kB)

B.3.2.1 Úložisko musí mať zavedené mechanizmy sledovania a oznamovania situácií, kedy sa informácie o zobrazení stanú neprimeranými na porozumenie vlastného obsahu určeným spoločenstvom.

ikona word  Určené spoločenstvo CDA (.doc, 603 kB)

B.3.3 Úložisko musí mať mechanizmy zmeny svojho plánu uchovávania v dôsledku vlastných kontrolných aktivít.

Táto podmienka je nevyhnutná na to, aby bolo úložisko pripravené na zmeny vonkajšieho prostredia, ktoré môžu s prichádzajúcim časom implementácie spôsobiť nevhodnosť aktuálnych plánov uchovávania.

ikona word  Politika zberu CDA (.doc 739 kB)

ikona word  Politika uchovávania CDA (.doc 739 kB)

B.3.3.1 Úložisko musí mať mechanizmy na vytváranie, identifikáciu alebo zhromažďovanie všetkých ďalších potrebných informácií o zobrazení

B.3.4 Úložisko poskytne dôkazy o účinnosti svojich aktivít uchovávania

Táto podmienka je nevyhnutná preto, aby sa určené spoločenstvo ubezpečilo, že úložisko bude schopné udržiavať informácie prístupné a použiteľné v strednodobom a dlhodobom horizonte.

ikona word  Politika zberu CDA (.doc 739 kB)

ikona word  Politika uchovávania CDA (.doc 739 kB)

ikona word  Určené spoločenstvo CDA (.doc, 603 kB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer