A.5.1 Úložisko musí udržiavať príslušné zmluvy alebo dohody o vklade a uložení digitálnych materiálov, ktoré uchováva, sprístupňuje a spravuje.

Je to dôležité na zabezpečenie práva autorizácie, na priebežné zbieranie a uchovávanie digitálneho obsahu a ďalšie sprístupňovanie určenému spoločenstvu.

Podpísané dohody o zverení obsahu na dlhodobú archiváciu v systéme CDA

ikona word  Poslanie CDA (.doc, 630 kB)
ikona word  Politika zberu a uchovávania údajov (.doc 672 kB)

A.5.1.1 Úložisko musí mať dohody o vklade, v ktorých sú uvedené všetky potrebné práva na uchovávanie

A.5.1.2 Úložisko musí mať uvedené všetky aspekty akvizície, údržby, prístupu a odstúpeni a v písomných dohodách s vkladateľmi a ostatnými zúčastnenými stranami

A.5.1.3 Úložisko musí mať politiku, v ktorej sa uvádza, jedy je úložizko zodpovedné za uchovávanie obsahu vložených dátových objektov

A.5.1.4 Úložisko musí mať politiku riešenia záväzkov a problémov ochrany vlastníctva alebo práv

A.5.2 Úložisko musí sledovať a spravovať práva duševného vlastníctva a obmedzenie využívania obsahu úložiska, ako to vyžaduje dohoda o vklade

Táto podmienka je dôležitá na to, aby úložisko mohlo sledovať práva a obmedzenia súvisiace s používaním digitálnych objektov

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer