Kampane roku 2017

Tieto informácie poskytujeme pre jednotlivé PFI, na sledovanie aktuálneho spracovania v CDA.

Aktuálny stav spracovania v lokalite A

Názov kampane

Špecifikácia

   Gbyte

Ukončenie

Kampaň A-SNG-ONL-20170103-1015 199 SIP (ONL) 203,776    20170103
Kampaň A-B-JAG-20170104-1000 2 387 AIP (13 JAG) 31 723,52    20170109
Kampaň A-SNG-ONL-20170109-0925 184 SIP (ONL) 194,56    20170109
Kampaň A-PUR-LTO5-20170110-1145 1 SIP (1 LTO5) 30,72    20170207
Kampaň AD-SNP-ONL-20170111-1315 2 DIP (ONL) 32    20170111
Kampaň A-UKB-ONL-20170111-1338 14 SIP (ONL) 266,24    20170111
Kampaň A-UKB-ONL-20170116-1021 12 SIP (ONL) 234,03    20170116
Kampaň A-SFU-LTO6-20170116-1450 2 SIP (8 LTO6) 14 561,28    20170120
Kampaň AD-SNP-LTO5-20170117-0945 7 DIP (1 LTO5) 358,4    20170117
Kampaň A-UKB-ONL-20170118-0957 4 SIP (ONL) 225,28    20170301
Kampaň AD-SNP-LTO5-20170118-1500 287 DIP (LTO5) 475,29    20170127
Kampaň A-SFU-LTO6-20170120-0849 2 SIP (9 LTO6) 15 226,88    20170127
Kampaň A-UKB-ONL-20170123-1031 59 SIP (ONL) 1 208,32    20170209
Kampaň A-UKB-ONL-20170125-1515 4 SIP (ONL) 345    20170126
Kampaň A-UKB-ONL-20170130-1232 16 SIP (ONL) 1068    20170131
Kampaň AD-SNP-LTO5-20170130-1500 10 DIP (1 LTO5) 348,16    20170131
Kampaň A-UKB-ONL-20170201-0825 25 SIP (ONL) 2 314,98    20170201
Kampaň AD-SNP-ONL-20170203-0845 2 DIP (ONL) 43,98    20170203
Kampaň AD-SNP-LTO5-20170203-0900 192 DIP (2 LTO5) 15 434,65    20170209
Kampaň A-UKB-ONL-20170206-0904 132 SIP (ONL) 6 543,76    20170905
Kampaň A-B-JAG-20170209-1400 252 AIP (12 JAG) 31 406,08    20170210
Kampaň A-UKB-ONL-20170210-0811 112 SIP (ONL) 4 354,76    20170720
Kampaň A-UKB-ONL-20170214-0740 38 SIP (ONL) 546,78    20170214
Kampaň AD-SNP-LTO5-20170214-1320 250 DIP (3 LTO5) 23 876,76    20170216
Kampaň A-UKB-ONL-20170216-1030 41 SIP (ONL) 7 178,28    20170217
Kampaň A-UKB-ONL-20170220-1307 81 SIP (ONL) 71,68    20170222
Kampaň A-SNP-LTO6-20170221-1100 446 SIP (13 LTO6) 24 094,72    20170302
Kampaň A-SNP-LTO5-20170221-1000 179 SIP (8 LTO5) 9 011,2    20170310
Kampaň AD-SNP-ONL-20170223-1300 3 DIP (ONL) 453,76    20170228
Kampaň A-SNP-LTO6-20170222-1530 746 SIP (14 LTO6) 20 961,28    20170301
Kampaň A-UKB-ONL-20170223-1125 203 SIP (ONL) 134,65    20170303
Kampaň AD-SNP-ONL-20170223-1300 4 DIP (ONL) 4 324,56    20170223
Kampaň A-SNP-LTO6-20170228-1300 1136 SIP (14 LTO6) 24 011,571    20170314
Kampaň A-UKB-ONL-20170228-1427 40 SIP (ONL) 543,78    20170302
Kampaň A-UKB-ONL-20170301-1320 21 SIP (ONL) 324,65    20170302
Kampaň A-B-JAG-20170308-0845 3368 AIP (9 JAG) 18 216,96    20170314
Kampaň A-UKB-ONL-20170313-0942 116 SIP (ONL) 658,76    20170315
Kampaň A-VHA-ONL-20170313-1303 912 SIP (ONL) 546,54    20170314
Kampaň A-SNP-LTO6-20170314-1500 670 SIP (13 LTO6) 20 869,12    20170315
Kampaň AD-SNP-ONL-20170315-1400 7 DIP (ONL) 765,54    20170315
Kampaň A-SNP-LTO6-20170316-0900 374 SIP (8 LTO6) 11 827,20    20170320
Kampaň A-UKB-ONL-20170317-0843 14 SIP (ONL) 43,65    20170320
Kampaň A-B-JAG-20170323-1035 1 537 AIP (2 JAG) 1 669,12    20170323
Kampaň A-PUR-LTO5-20170411-1020 100 SIP (2 LTO5) 1 525,76    20170412
Kampaň A-VHA-ONL-20170411-1400 817 SIP (ONL) 10,536    20170418
Kampaň A-SNP-LTO6-20170411-1430 78 SIP (2 LTO6) 2508,8    20170420
Kampaň A-UKB-ONL-20170413-0918 59 SIP (ONL) 1 450,39    20170420
Kampaň AD-SNP-ONL-20170419-1320 4 DIP (ONL) 278,58    20170419
Kampaň A-VHA-ONL-20170420-1030 98 SIP (ONL) 11,264    20170420
Kampaň A-UKB-ONL-20170420-1031 6 SIP (ONL) 43,87    20170420
Kampaň A-SFU-LTO6-20170421-0910 1 SIP (5 LTO6) 9134,08    20170425
Kampaň A-VHA-ONL-20170424-0930 125 SIP (ONL) 1 234,76    20170424
Kampaň AD-SNP-ONL-20170425-1055 41 DIP (ONL) 6 657,98    20170425
Kampaň A-SFU-LTO6-20170425-0915 2 SIP (10 LTO6) 14 100,48    20170515
Kampaň A-VHA-ONL-20170428-1120 167 SIP (ONL) 546,87    20170428
Kampaň A-VHA-ONL-20170503-0920 44 SIP (ONL) 124,87    20170503
Kampaň A-UKB-ONL-20170504-1140 30 SIP (ONL) 543,87    20170505
Kampaň A-SFU-LTO6-20170510-1530 3 SIP (13 LTO6) 21 084,16    20170515
Kampaň A-PUR-LTO5-20170515-0950 100 SIP (2 LTO5) 1 525,76    20170531
Kampaň A-UKB-ONL-20170516-1011 15 SIP (ONL) 76,87    20170517
Kampaň AD-SNP-ONL-20170516-1300 5 DIP (ONL) 6 879,12    20170516
Kampaň AD-SNP-LTO5-20170518-0950 52 DIP (2 LTO5) 17 987,56    20170518
Kampaň AD-SNP-LTO5-20170518-1000 106 DIP (2 LTO5) 12 764,87    20170523
Kampaň A-VHA-ONL-20170519-0840 59 SIP (ONL) 67,87    20170522
Kampaň A-UKB-ONL-20170522-0822 11 SIP (ONL) 43,87    20170523
Kampaň AD-SNP-ONL-20170523-1120 1 DIP (ONL) 2 346    20170523
Kampaň A-UKB-ONL-20170523-1441 1 SIP (ONL) 0,001    20170523
Kampaň A-UKB-ONL-20170523-1503 1 SIP (ONL) 0,002    20170523
Kampaň A-UKB-ONL-20170524-0906 1 SIP (ONL) 0,002    20170524
Kampaň A-VHA-ONL-20170524-1445 115 SIP (ONL) 23,76    20170525
Kampaň AD-SNP-LTO5-20170529-0930 456 DIP (ONL) 8 765    20170531
Kampaň A-SFU-LTO6-20170601-1430 1 SIP (4 LTO6) 5 222,40    20170605
Kampaň A-VHA-ONL-20170602-0840 56 SIP (ONL) 43,98    20170602
Kampaň A-UKB-ONL-20170605-1408 63 SIP (ONL) 23,87    20170606
Kampaň A-B-JAG-20170606-1130 2 521 AIP (17 JAG) 42 424,32    20170608
Kampaň AD-UKB-ONL-20170613-0833 1 DIP (ONL) 0,003    20210202
Kampaň AD-SNP-ONL-20170630-0709 21 DIP (ONL) 23,56    20170704
Kampaň A-VHA-ONL-20170714-0845 213 SIP (ONL) 0,064    20170725
Kampaň A-B-JAG-20170717-1030 376 AIP (6 JAG) 12 032    20170719
Kampaň AD-SNA-ONL-20170718-0840 20 DIP (ONL) 12,09    20170719
Kampaň A-UKB-ONL-20170721-0941 53 SIP (ONL) 43,98    20170808
Kampaň A-SFU-LTO6-20170725-1350 19 SIP (11 LTO6) 18 903,04    20170731
Kampaň AD-SNP-ONL-20170726-0950 2 DIP (ONL) 876,98    20170726
Kampaň A-VHA-ONL-20170731-1430 237 SIP (ONL) 6,09    20170801
Kampaň A-UKB-ONL-20170803-0810 22 SIP (ONL) 12,98    20170804
Kampaň A-PUR-LTO5-20170807-0935 32 SIP (1 LTO5) 1 249,28    20170807
Kampaň AD-SNP-ONL-20170807-1330 2 DIP (ONL) 43,98    20170807
Kampaň A-VHA-ONL-20170818-0931 277 SIP (ONL) 2,03    20170818
Kampaň A-PUR-LTO5-20170818-1145 11 SIP (1 LTO5) 368,64    20170825
Kampaň A-UKB-ONL-20170818-1529 14 SIP (ONL) 54,87    20170825
Kampaň AD-UKB-ONL-20170822-1545 3 DIP (ONL) 0,004    20170825
Kampaň A-SLK-ONL-20170824-0904 1 SIP (ONL)     20170825
Kampaň AD-UKB-ONL-20170824-0745 1 DIP (ONL) 0,002    20170825
Kampaň A-VHA-ONL-20170830-0720 174 SIP (ONL) 2,01    20170830
Kampaň A-UKB-ONL-20170830-0859 16 SIP (ONL)     20170830
Kampaň A-SKN-ONL-20170830-1422 4 SIP (ONL)     20170830
Kampaň A-SKN-ONL-20170831-1015 4 SIP (ONL)     20170831
Kampaň A-SKN-ONL-20170831-1345 4 SIP (ONL)     20170831
Kampaň AD-SNP-ONL-20170908-0930 50 DIP (ONL) 0,002    20170908
Kampaň A-UKB-ONL-20170908-1240 32 SIP (ONL)     20170908
Kampaň AD-SNP-ONL-20170912-1145 1 DIP (ONL) 0,002    20170912
Kampaň AD-SNP-LTO5-20170913-1600 693 DIP (LTO5) 6 973,44    20170918
Kampaň AD-SNP-ONL-20170918-1030 1 DIP (ONL) 0,004    20170918
Kampaň A-UKB-ONL-20170922-1055 126 SIP (ONL)     20170926
Kampaň AD-UKB-ONL-20170926-1420 9 DIP (ONL)     20170927
Kampaň A-PUR-LTO5-20170927-1225 28 SIP (1 LTO5) 0,14    20170929
Kampaň A-VHA-ONL-20170929-0845 261 SIP (ONL) 3    20170929
Kampaň A-SNP-LTO5-20170929-1400 411 SIP (LTO5) 4.05    20171002
Kampaň A-UKB-ONL-20171006-0835 130 SIP (ONL) 682    20171009
Kampaň A-VHA-ONL-20171010-0720 136 SIP (ONL) 2    20171010
Kampaň AD-UKB-ONL-20171010-1010 1 DIP (ONL)     20171010
Kampaň AD-SNP-ONL-20171011-0915 4 DIP (ONL)     20171011
Kampaň A-UKB-ONL-20171016-1233 216 SIP (ONL) 96    20171017
Kampaň A-SFU-LTO6-20171020-1110 6 SIP (7 LTO6) 8.98    20171102
Kampaň AD-SNP-ONL-20171024-1500 1 DIP (ONL)     20171025
Kampaň A-VHA-ONL-20171102-0727 132 SIP (ONL) 2    20171102
Kampaň AD-SNP-ONL-20171103-1400 1 DIP (ONL)     20171106
Kampaň A-UKB-ONL-20171106-0800 18 SIP (ONL) 9,5    20171106
Kampaň AD-SNP-ONL-20171106-0930 5 DIP (ONL)     20171107
Kampaň A-UKB-ONL-20171110-1200 13 SIP (ONL) 674    20171113
Kampaň A-VHA-ONL-20171114-0809 150 SIP (ONL) 1,5    20171114
Kampaň A-UKB-ONL-20171116-0802 11 SIP (ONL) 1 200    20171116
Kampaň A-UKB-ONL-20171121-0724 12 SIP (ONL) 1 100    20171121
Kampaň A-VHA-ONL-20171123-0714 60 SIP (ONL) 0,194    20171123
Kampaň A-UKB-ONL-20171124-0745 9 SIP (ONL) 810    20171124
Kampaň A-VHA-ONL-20171201-1000 276 SIP (ONL) 3,1    20171201
Kampaň A-UKB-ONL-20171211-0836 12 SIP (ONL) 140    20171211
Kampaň A-VHA-ONL-20171211-0846 83 SIP (ONL) 219    20171211
Kampaň A-SNP-LTO5-20171211-1321 204 SIP (1 LTO5) 1 190    20180124
Kampaň A-SNP-LTO6-20171211-1340 2 442 SIP (10 LTO6) 1 924    20180119
Kampaň A-SNP-LTO6-20171212-1106 1 850 SIP (9 LTO6) 1 820    20180124
Kampaň A-VHA-ONL-20171214-0806 259 SIP (ONL) 2,3    20171214
Kampaň A-SFU-LTO6-20171215-1440 15 SIP (9 LTO6) 1 464    20171218
Kampaň AD-SNP-ONL-20171219-1300 22 DIP (ONL)     20171219
Kampaň A-DDP-ONL-20171219-1555 3 SIP (ONL)     20171219
Kampaň A-UKB-ONL-20171220-1540 5 SIP (ONL) 953    20171220
Kampaň A-VHA-ONL-20171221-1428 96 SIP (ONL) 2,9    20171222

STAV: Je možné vkladať a vyberať.

Aktuálny stav spracovania v lokalite B

Názov kampane

Špecifikácia

   Gbyte

Ukončenie

Kampaň B-SFU-LTO6-20161216-0819 2 SIP (8 LTO6) 13 854,72    20161229
Kampaň B-A-JAG-20161222-1344 290 AIP (7 JAG) 14 274,56    20170102
Kampaň B-SNG-ONL-20170109-1130 2 SIP (ONL) 1,6384    20170109
Kampaň B-SNG-ONL-20170125-0814 814 SIP (ONL) 952,32    20170126
Kampaň B-SNP-LTO6-20170203-0743 858 SIP (10 LTO6) 16 766,25    20170209
Kampaň B-A-JAG-20170126-0953 282 AIP (16 JAG) 30 401,74    20170207
Kampaň B-SNG-ONL-20170131-1155 502 SIP (ONL) 583,68    20170203
Kampaň B-SNG-ONL-20170208-0828 900 SIP (ONL) 1036,4    20170209
Kampaň B-SNG-ONL-20170210-0912 497 SIP (ONL) 563,2    20170216
Kampaň B-SNG-ONL-20170217-0817 1 127 SIP (ONL) 1176,66    20170217
Kampaň B-SNG-ONL-20170222-0922 401 SIP (ONL)     20170223
Kampaň BD-SNP-LTO5-20170223-1200 812 DIP (LTO5)     20170308
Kampaň B-A-JAG-20170303-1103 430 AIP (15 JAG) 31 692,80    20170313
Kampaň B-A-JAG-20170316-1222 195 AIP (4 JAG) 11 089,92    20170317
Kampaň BD-SNP-LTO5-20170317-1100 914 DIP (1 LTO5) 923,58    20170322
Kampaň B-A-JAG-20170320-0754 511 AIP (7 JAG) 18 931,94    20170725
Kampaň BD-SNP-ONL-20170329-1000 1 DIP (ONL) 435,87    20170329
Kampaň BD-SNP-ONL-20170406-1030 1 DIP (ONL) 876,87    20170406
Kampaň BD-SNP-ONL-20170406-1530 1 DIP (ONL) 543,98    20170406
Kampaň BD-SNP-LTO5-20170410-0910 393 DIP (1 LTO5) 1 150,98    20170418
Kampaň BD-SNP-ONL-20170411-1000 14 DIP (ONL) 2 456,98    20170411
Kampaň B-UKB-LTO5-20170419-1419 32 SIP (1 LTO5) 65,98    20170420
Kampaň B-A-JAG-20170502-1225 816 AIP (10 JAG) 28 314,42    20170505
Kampaň B-SNK-ONL-20170505-1000 1 SIP (ONL)     20170505
Kampaň B-A-JAG-20170505-1015 2 740 AIP (20 JAG) 54 476,80    20170511
Kampaň B-SNP-LTO6-20170509-1113 909 SIP (20 LTO6) 30 573,97    20170517
Kampaň BD-SNP-ONL-20170511-1000 12 DIP (ONL)     20170511
Kampaň BD-SNP-ONL-20170511-1115 3 DIP (ONL)     20170511
Kampaň BD-SNP-ONL-20170515-0900 3 DIP (ONL)     20170515
Kampaň BD-SNP-ONL-20170515-0930 1 DIP (ONL)     20170515
Kampaň B-SNP-LTO6-20170515-1115 244 SIP (6 LTO6) 9 696, 19    20170517
Kampaň B-SNP-LTO6-20170518-1440 2 266 SIP (8 LTO6) 14 623,64    20170523
Kampaň B-SNK-ONL-20170522-1202 12 SIP (ONL) 12,28    20170606
Kampaň B-SNP-LTO6-20170522-1322 394 SIP (8 LTO6) 12 638,208    20170531
Kampaň BD-SNP-LTO5-20170602-0930 247 DIP (LTO5)     20170615
Kampaň B-A-JAG-20170602-1242 292 AIP (4 JAG) 9 816,57    20170605
Kampaň B-A-JAG-20170605-0915 1 056 AIP (12 JAG) 9 816,57    20170613
Kampaň B-A-JAG-20170609-0811 72 AIP (4 JAG)     20170612
Kampaň B-SLK-ONL-20170731-1013 1 SIP (ONL)     20170807
Kampaň BD-SNP-ONL-20170814-1445 17 DIP (ONL)     20170814
Kampaň B-A-JAG-20170824-1054 17 AIP (7 JAG) 16 322,56    20170828
Kampaň BD-SNP-ONL-20170831-1200 7 DIP (ONL)     20170831
Kampaň B-A-JAG-20170904-0809 8 178 AIP (8 JAG) 12 185,60    20170905
Kampaň BD-SNP-ONL-20170906-1030 1 DIP (ONL)     20170906
Kampaň B-SNK-ONL-20170907-1133 1 SIP (ONL)     20170907
Kampaň B-SNK-ONL-20170919-1345 1 SIP (ONL)     20170922
Kampaň B-A-JAG-20171009-0940 885 SIP (6 JAG)     20171025
Kampaň BD-SNP-ONL-20171009-1500 10 DIP (ONL)     20171020
Kampaň B-SNK-ONL-20171010-1330 2 SIP (ONL) 0.00115    20171010
Kampaň BD-SNP-LTO5-20171204-1333 329 DIP     20171206
Kampaň BD-SNP-ONL-20171212-1412 18 DIP     20171213
Kampaň BD-SNP-LTO5-20171219-0928 798 DIP 4 238,32    20171220
Kampaň B-A-JAG-20171221-0931 1 530 SIP (9 JAG)     20180102

STAV: Je možné vkladať a vyberať.

 

Vysvetlivky

(NAZOV_KAMPANE) = (LOKALITA_SPRACOVANIA)-(DODAVATEL)-(SPOSOB_DODANIA)-(DATUM)-(CAS)
 
(LOKALITA_SPRACOVANIA) = (HLAVNA_LOKALITA)
(DODAVATEL) = (PFI) | (HLAVNA_LOKALITA) | (ZALOZNA_LOKALITA)
(SPOSOB_DODANIA) = ONL | LTO5 | LTO6 | HDD | JAG | L5L6
(PFI) = SNG | SNA | UKB | VHA | SNP
(HLAVNA_LOKALITA) = A | B
(ZALOZNA_LOKALITA) = C
(DISEMINACIA) = DIS, AD, BD
(DATUM) = (YYYY) (MM) (DD)
(YYYY) = 2014 | 2015 | ... | 2020
(MM) = 01 | 02 | ... | 12
(DD) = 01 | 02 | ... | 31
(CAS) = HHMM

Príklady:

B-SNG-ONL-20141007-1045
Označenie kampane pre spracovanie balíčkov SNG v lokalite CDA-B, umiestnených do adresára /impexfs/SNG/IMPORT-WDAV on line
 
B-SNP-LTO5-20141211-0915
Označenie kampane pre spracovane balíčkov Múzea SNP dodaných na magnetických páskach typu LTO-5
 
A-B-JAG-20141220-0800
Označenie kampane pre spracovanie synchronizačných balíčkov v lokalite A, dodaných z lokality B na páskach typu JAG
 
AD-SFU-LTO5-20151111-1300
Označenie diseminačnej kampane SFU z CDA-A

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer