Základné informácie

Názov konferencie: CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov
Dátum:                       08.11.2018
Začiatok:                    9:00
Usporiadateľ:           Univerzitná knižnica v Bratislave, Centrálny dátový archív
Miesto konania:       Prednášková sála UKB, Ventúrska 11, Bratislava