Základné informácie

Názov konferencie: CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov
Dátum:                       9.11.2017
Začiatok:                    9:00
Usporiadateľ:           Univerzitná knižnica v Bratislave, Centrálny dátový archív
Miesto konania:       Prednášková sála UKB, Ventúrska 11, Bratislava